Tack för stort engagemang!

Carlos uppe till vänster, Maria uppe till höger, Linda mitten till höger, Per, Kerstin och Lena på nedre raden

Under 2019 och till årsstämman 2020 har några eldsjälar och trotjänare valt att runda av sin tid som förtroendevalda för föreningen, i styrelsen, som revisorer och som valberedare. Extra stort tack till Carlos Salazar, Bo Klintemar, Maria Björklund, Per Litzén, Lena Flinth, Jorge Vasconcelos, Kenneth von Rahmel och Attila Kriss som ställde upp för föreningen under många år. Tack också till Daniel Isacson, Samira McHaiter, Hans Jansson och Joakim Häll. Några har redan fått och andra kommer snart att få en blomma och en liten gåva.

Valberedningen, med Jan Nee, Per Litzén, Linda Röjås och Kerstin Forsberg, har lagt ner ett enormt arbete för att hitta nya kompetenta förmågor. Deras förslag presenteras inom kort. Tack för allt engagemang som gör föreningen så stark.

Överenskommelse med HSB

I slutet av mars bytte föreningen projektledning för stambyte och hissar m.m. (från HSB till Afry). Bytet blev nödvändigt efter mer än ett halvår av problem och frågor som inte blev ordentligt lösta och besvarade, trots ett extra stöd från Afry och granskning av en jurist. 

I början av året stod det klart att tilläggsarbeten för flera tiotals miljoner mer än budget var beställda redan under våren 2019. Den nya projektledningen från Afry tar nu fram en mer tillförlitlig slutkostnadsprognos ihop med Byggmästargruppen. 

Efter en tids diskussioner är styrelsen och HSB överens om avslutet. HSB avstår konsultarvode för en månad och föreningen behåller rätten att kräva skadestånd om det skulle framkomma att projektledningen är orsak till betydande skador. 

Det nya avtalet med Afry motsvarar det tidigare med HSB, både om åtagande och kostnad. Samarbetet mellan Afry, Byggmästargruppen och Kone har börjat bra. HSB fortsätter med boendesocialt stöd och som juridiskt biträde i hyresnämnden. Både styrelsen och HSB vill också diskutera hur samarbetet framåt kan bli bättre.

/Styrelsen

Slut på en felaktig uthyrning

Föreningen har fått tillbaka en lägenhet som skulle hyras ut tillfälligt innan stambytet skulle börja. Men den blev felaktigt uthyrd med besittningsskydd. Styrelsen tog hjälp av en jurist som till slut fick hyresförhållandet avslutat. Vid lämpligt tillfälle så kommer föreningen nu ändå att kunna sälja en ny bostadsrätt för att minska våra skulder.

Hyr ut i andra hand till grannar

För att hyra ut i andra hand krävs tillstånd från föreningen, som tar ut en avgift för att begränsa omsättningen av boende. De som hyr ut utan tillstånd riskerar att bli uppsagda. Avgiften är tio procent av ett prisbasbelopp per år. För 2020 blir det cirka 395 kronor per lägenhet och månad.

Men för att underlätta evakuering, ett tag framåt i Coronatider, så kommer föreningen att slopa avgiften för er som kan och vill hyra ut till grannar som ska få sitt badrum renoverat. Redan sedan tidigare har de flesta ordnat ett annat boende då badrummet renoveras och det är bra om så många som möjligt flyttar ut under stambytet.

Kontakta förvaltaren Bengt Törnqvist (direkt, inte genom HSB som annars) för tillstånd att hyra ut tillfälligt, enligt ovan, med e-post: forvaltaren@brfkantarellen11.se eller på telefon: 072-962 85 70.

Tipsa gärna grannar i föreningens Facebookgrupp om du vill hyra ut. För inneboende, om du själv bor kvar, krävs inget tillstånd.

Nytt hopp för projektet att utveckla fastigheten

Lidingö stads arbetar för utveckling av Högsätra inklusive vår förenings fastighet. Det kommunala planarbetet fokuserade ett tag på stadens egna mark och fastigheter, där ”Högsätrahuset” (f.d. Lidingö sjukhus) och dess parkering är idag.

Tidig idéskiss från stadsbyggnadskontoret, med tänkta nya hus på föreningens fastighet markerade med x

Nu äntligen börjar nya samtal mellan Lidingö stad och Åke Sundvall Byggnads AB, som står för projektutvecklingen åt föreningen (sedan stämmobeslut och avtal i september 2017).

Om dialogen fortsätter i positiv riktning så kan nya värdefulla byggrätter bli möjliga framför de båda garagen och vid dagens tvättstuga. Om allt går i lås så skulle en markförsäljning kunna ge föreningen netto 100-150 miljoner kronor, till att minska föreningens skulder från stambytet. Men de riktiga samtalen har knappt börjat och det återstår nog två år av den kommunala planprocessen, även om allt går bra.

Bättre koll på förråd och lager

Vi har med hjälp av förvaltaren och fastighetsskötaren fått möjlighet att hyra ut fler outhyrda och bortglömda ytor. De har tillsammans gått igenom föreningens alla lokaler. De har hittat minst tolv lager- och förrådsutrymmen som nu registreras och framåt kommer ge bra hyresintäkter. Särskilt det före detta restaurangköket, som är störst av dem och redan tillfälligt uthyrt, som lager till ett produktionbolag för film. Övriga utrymmen är också reserverade. Heja Jimmy och Bengt! Så bra jobbat. Detta gynnar oss alla.

Boendekonsulent

Jenny Rosell fortsätter att stötta boende om sociala frågor inför och under renoveringen. Det kan handla om något som oroar dig med byggarbeten, råd och samverkan, hjälpmedel och medicinska behov, tillfällig torrtoalett m.m. Jenny har tystnadsplikt och fokuserar på den boendes situation och eventuella oro.

Du når Jenny på e-post: jenny.rosell@hsb.se och telefon: 010-442 15 33.

Undvik Coronaviruset

Den här tiden på året brukar styrelsen bestämma datum för årsstämma och dessförinnan ett möte om föreningens ekonomi. Men pandemin med Coronavirus påverkar alla. Vi och andra ser över arrangemang av stora möten. Även HSB undersöker alternativ. Styrelsen avvaktar lite om när och hur det kan bli tryggt och bra att arrangera stämma och ekonomimöte. Vi återkommer så snart vi har besked.

Byggmästargruppen (BMG) arbetar med extra försiktighet för att minimera riskerna för smittspridning. Städningen av delade hygienutrymmen är utökad. Tänk på att följa myndigheternas krav och rekommendationer, både för att skydda din egen hälsa och av hänsyn till andra. Pålitlig information finns på www.krisinformation.se

/Styrelsen