Rösta! Viktiga beslut för föreningen

Kallelsen med tillhörande underlag för årsstämman har delats ut i alla medlemmars brevlådor. Varje medlem har fått ett poströstningsformulär i original. Medlemmar som saknar detta kan vända sig till dem som sköter stämman för att få ett nytt. 

1. Om du skickar en sådan förfrågan med e-post: arsstammabrfkantarellen11@fastighetsagarna.se 
2. kommer du att få ett nytt och unikt poströstningsformulär som blir skapat, märkt med lägenhetsnummer och en unik kod, som endast juristerna har, för att säkerställa att röster inte kan bli kopierade eller förfalskade.

För att delta i poströstningen måste du fortfarande
3. skriva ut, 
4. fylla i och underteckna det nya poströstningsformuläret,
5. sedan scanna in eller fotografera av och 
6. skicka tillbaka till juristerna på e-post: arsstammabrfkantarellen11@fastighetsagarna.se

Inga poströstningsformulär kan fyllas i elektroniskt.

Svar på frågor kommer

Styrelsen har fått in många frågor och funderingar från medlemmarna angående bl.a. föreningens ekonomi och förvaltning. Styrelsen kommer under nästa vecka att återkomma med en sammanfattande redogörelse över de huvudsakliga frågorna. Vår förhoppning är att sammanfattningen hjälper er tyda förvaltningsberättelsen och årsredovisningen inför stämman.