Renoveringsarbeten pågår 2019-2023

Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya badrum och nya värmeelement. Mer information från BMG om denna ombyggnation hittar du genom att klicka här.

Kone byter ut hissarna. Entreprenörer ska informera berörda boende i god tid inför olika arbeten. Då får du veta vad du ska förbereda och hur du kan påverka i din lägenhet, entreprenörens kontaktuppgifter och tid och plats för informationsmöten.

Föreningen har också hjälp av projekt- och byggledare, som håller i planering och samordning. De löser det som inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar om ramar och principer, men undviker att ta ställning i frågor om enskilda boende eller lägenheter.

Info Stambyte hyresgäster

Presentation informationsmöte hyresgäster 2018-12-03

Trapphusmöte

I god tid innan stambytet kallas berörda boende till ett trapphusmöte för utförlig information om stambytet. I samband med mötet får du tillgång till “Byggmästarportalen” för att lägga in dina val om alternativ för badrummet.

Hembesök med försyn

Personal från Byggmästargruppen (BMG) kommer på hembesök för att tillsammans med dig gå igenom hur badrummet ska se ut. BMG informerar om möbler och saker som måste flyttas undan för att inte kunna skadas i samband med renoveringen.

Möte om tillval

Inför starten bokas ett enskilt möte för att gå igenom de tillval och anpassningar som du vill ha. Det blir ett underlag för de arbeten som sedan utförs i badrummet.

Skydd av golv och väggar

Dagen före byggstart kommer personal från Byggmästargruppen (BMG) för att skydda golv och väggar i lägenheten (utanför arbetsytorna) med papp och plast.


Dagrum för boende berörda av stambytet

Lokalerna bredvid tvättstugan (den f.d. restaurangen) har ställts i ordning som ett dagrum för dig som bor i en lägenhet där stambyte genomförs och för dem närmast intill, som också kan bli störda av arbetena. Dagrummet är inte till för andra boende eller utomstående. I dagrummet finns pentry och duschar, bord och sittgrupper, lekrum och vilorum. Det är öppet kl. 06 -18, veckans alla dagar. Visa hänsyn och hjälp till att hålla ordning, så alla kan trivas. Då minskar också föreningens merkostnader för extra städningar, reparationer och utryckningar av bevakningsbolag.

Erbjudande från Nordea

Brf Kantarellen 11 190111

Nyhetsblad tema extrastämma / stambyte

Nyhetsblad Nr.6 2018

Bakgrundsinformation

Information – Projektets omfattning, teknik, kostnad, jämförelse med annan förening tid
Information – Projektet och föreningens ekonomi