Välkommen till HSB Brf Kantarellen 11
År 2010 förvärvade HSB Brf Kantarellen 11 fastigheten av Lidingö Hem. Idag är vi en av Lidingös största bostadsrättsförening. 

Kantarellen 11 är ett karaktäristiskt utformat flerbostadsområde från slutfasen av miljonprogramsepoken 1971-1975. Området har en tidstypisk arkitektur för tiden både avseende teknik och konstruktion som gestaltning och utformning.

Det finns speciella värden i områdets landskapsanpassning samt husens bebyggelsemönster, volym, utformning och färgsättning som är typiska för tidsepoken.

Lidingö stads bedömer att bebyggelsen inom Kantarellen 11 är särskilt kulturhistoriskt värdefull och omfattas av förvanskningsförbud i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

I fastigheten finns det totalt 627 lägenheter i storlekarna om 1-5 rok. 

Mellan fastigheterna ryms lummiga ytor och i mitten av området en större lekplats med ett fint skogsparti som erbjuder fina lekmöjligheter för barn och rekreation för vuxna. Området har bommar och det är endast ytterst begränsad trafik som får passera inom området (tillägg: vid stambytet kommer det givetvis att ske undantag).

Inom föreningen arbetar vi efter värdeorden glädje, trygghet, omtanke, hållbarhet och gemenskap/sammanhållning.

Varmt välkommen,

Styrelsen