För målning, elinstallationer och inglasning av balkonger gäller regler
som är olika om du har bostadsrätt, hyr av bostadsrättsföreningen eller
hyr av Lidingö stad.
Du som hyr av Lidingö stad ska vända dig till deras kontaktperson.
Du som hyr av bostadsrättsföreningen ska vända dig till Fastighetsägarna Service.

För dig som har bostadsrätt gäller följande:

Målning
Medlemmarna får själva måla på sin balkong, dock endast med typ och kulör enligt nedan och bara på balkongväggarnas insida, inte på den gula fasadsidan. Ytan ska innan målning förberedas enligt färgtillverkarens instruktioner. Färgen ska vara av akrylattyp med kulören vit, NCS S 0500-N.

Elinstallationer
Vid elinstallationer på balkonger, exempelvis belysning eller eluttag, måste elledningar passera genom fasaden. Av detta skäl (och av brandsäkerhetsskäl) är det viktigt att arbetet utförs på rätt sätt. Styrelsen har beslutat att endast Rödjares Elektriska får anlitas för elinstallationer på balkongerna.

Inglasning
Bostadsrättshavare i HSB Brf Kantarellen 11 kan på egen bekostnad låta glasa in sin balkong. Föreningen har fått bygglov för detta och några krav är knutna till bygglovet. Du/ni som äger bostadsrätten behöver därför känna till följande regler:

Bara firmor som har godkänts av styrelsen får göra inglasningar i fastigheten. De känner till bygglovets krav och är skyldiga att uppfylla dem: Metalldelarna ska vara vita. Det ska bland annat finnas skydd mot barnolyckor, brandtätning och spärrar mot oavsiktlig urlyftning av glasen.

För närvarande kan du anlita någon av dessa firmor:

IH Fasad AB
NIKA Inglasning AB
Svenska Lumon AB
Tanelin AB
Nordiska Profilsystem AB

Du och styrelsens firmatecknare ska underteckna ett avtal. I avtalet står bland annat att inglasningen är din egendom samt att du ansvarar för skötsel och säkerhet. Balkongen ägs av föreningen.

Firman ska göra en dokumenterad egenkontroll som ska lämnas till föreningens kvalitetsansvarige. Han ska kontrollera att inglasningen har utförts enligt bygglovet. När inglasningen är gjord ska du informera styrelsen och dess kvalitetsansvarige om detta.

Det kan ske per e-post balkonger@brfkantarellen11.se. Dit kan du också skicka frågor till styrelsen angående inglasning.

Föreningen kommer att via Fastighetsägarna Service fakturera dig för föreningens kostnader i samband med din inglasning.

Om inglasningen inte har utförts enligt bygglovets krav så blir det ditt ansvar att se till att felet rättas till av företaget som gjort inglasningen. Styrelsen kan dock hjälpa till med kontakten med firman.