Föreningen har tagit fram ordningsregler för nyttjande av mark för uteplats.


Regler för nyttjanda av uteplats