El
Föreningen har ett centralt elnätsavtal med Energi Försäljning Sverige. Varje lägenhet har en separat elmätare och föreningen tillämpar individuell elmätning. Kostnader för medlemmarnas elförbrukning är 2:10 SEK / kWh. Kostnaden debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan.

Bredband, TV, IP telefoni
Föreningen har ett gruppavtal med ComHem för leverans av bredband, kabel TV och IP telefoni. Bredband levereras med en hastighet på 1000/1000 Mbit/s via fiber. 18 analoga och 8 digitala TV kanaler ingår. Kostnaden för gruppanslutningen är 136 SEK per månad exklusive samtalskostnader. Kostnaden debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Om man vill beställa tjänster utöver vad som ingår i det centrala avtalet kontaktar man ComHem. Vid försäljning av bostadsrätt ska all utrustning från ComHem som tillhör lägenheten lämnas kvar.

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring med Folksam, vilket innebär att du som enskild bostadsrättsinnehavare inte behöver betala bostadsrättstillägg vid tecknande av hemförsäkring.