El
Föreningen har ett centralt elnätsavtal med Energi Försäljning Sverige. Varje lägenhet har en separat elmätare och föreningen tillämpar individuell elmätning. Kostnader för medlemmarnas elförbrukning är föreningens självkostnad som stäms av kvartalsvis. Kostnaden debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan.

Bredband, TV, IP telefoni
Föreningen har ett gruppavtal med ComHem för leverans av bredband, kabel TV och IP telefoni. Bredband levereras med en hastighet på 1000/1000 Mbit/s via fiber. 18 analoga och 8 digitala TV kanaler ingår. Kostnaden för gruppanslutningen är 136 SEK per månad exklusive samtalskostnader. Kostnaden debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Om man vill beställa tjänster utöver vad som ingår i det centrala avtalet kontaktar man ComHem. Vid försäljning av bostadsrätt ska all utrustning från ComHem som tillhör lägenheten lämnas kvar.

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring med Folksam, vilket innebär att du som enskild bostadsrättsinnehavare inte behöver betala bostadsrättstillägg vid tecknande av hemförsäkring.