Vårt område är ritat av arkitekt Ernst Grönwall. På Riksantikvariets hemsida kan man läsa om Högsätras exteriöra detaljer. Men Grönwall tog också ansvar för lägenheternas utformning och där döljer sig områdets största värde. 

1972 gjordes en översiktstabell för lägenheterna i området. Där ser man att de vanligaste lägenheterna finns i två varianter. Vanligaste är treor med vardagsrum och kök bredvid varandra (279 st). Näst vanligast är treor med vardagsrum och kök på diagonalen från varandra (177 st). 

De flesta 2-, 3- och 4 rok utgår från denna arkitektur. Det är dessa vi har fokuserat på, initialt, i denna inspirationsbank. Från trapphusen kommer du in i en hall, mitt i lägenheten, med badrum rakt fram. Rummen är sedan placerade åt höger och vänster, mot fönstren.
De bärande väggarna i dessa lägenheter är placerade på samma ställen, vi har valt att bara visa de bärande väggarna i skissen nedan, samt väggarna till badrummet, som är av gips. 
Ytterdörrarna har något olika placeringar i längorna, vilket förefaller hänga ihop med lägenheternas planlösningar. I de portar som har tvåor och fyror har en del av mellanväggen tagits hål i för att skapa en dörr till ett till sovrum. Det skapar en fyra med två stora och ett litet rum.

Lika lägenheter skapar förutsättningar att kunna dela med sig av bra lösningar. Dessa kan samlas på en plats som alla kan ta del av och på så sätt skapa en bank med inspiration. Välkommen till inspirationsbanken!