I föreningen har vi vissa gemensamma regler vars syfte är att ge oss någon gemensamt att förhålla oss till.

Vår förhoppning är att vi alla skall se vilka vinster som finns för oss alla om vi med gemensamma krafter eftersträvar att följa reglerna.

Är det någon medlem som inte följer reglerna och där du känner att du försökt att påpeka men inte klarar av att lösa på egen hand. Glöm inte att du alltid kan fylla i en störningsanmälan så får du hjälp av Fastighetsägarna Service att lösa problemet.

Du har också en skyldighet som medlem att hålla dig uppdaterad om den information som sätts upp på anslagstavlan i trapphuset. Där finns information om säkerhet, viktiga kontaktuppgifter, ordningsregler men också information om vad som händer nu eller om det är något du behöver känna till.


Inför planering om renovering

Renovering som medför avstängning av vatten,
omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna måste aviseras på anslagstavlan minst 3 dagar i förväg.

Ombyggnadsarbete får endast utföras
vardagar kl 08-18 och helg/helgdagar kl 10-15

OBS! Borrning eller bildning i betong får endast ske vardagar kl 8-16. Enstaka borrning i betong ska vara tillåten även helger kl 10-15.


Skall du resa bort?

Är du bortrest en längre tid, eller hyr ut din lägenhet i andra hand? Då behöver du kontakta Fastighetsägarna Service och meddela hur länge du är borta och om det finns någon som kan ge tillträde till din lägenhet vid en akut situation, till exempel vid vattenläcka, servicearbeten mm.

Kan ingen ge till träde måste du lämna en nyckel i dörrens nyckeltub (rätt nyckel, eventuell nyckel till extralåset om det är låst och utan nyckelbricka så att nyckeln går att ta ut).