Bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Andrahandsupplåtelsen ska begränsas till viss tid och beviljas om innehavaren har skäl för upplåtelsen och om styrelsen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke till andrahandsupplåtelsen kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till hyresnämnden. Uthyrning via Airbnb måste godkännas av styrelsen. Vid andrahandsupplåtelse erläggs en avgift motsvarande 1/10 prisbasbelopp per år. Tillstånd beviljas för högst ett år åt gången.

Vid andrahandsuthyrning får inga namn tas bort eller läggas till på namntavlan eller på dörren. Den som hyr får använda care of – adress.Namnet på huvudägaren till lägenheten ska alltid finnas på dörren och i porten. Ägaren/ägarna till lägenheten är skyldig att regelbundet ta del av information från styrelsen som anslås i porten och/eller delas ut i brevlådan.

Ansökningsblanketten skickas per mail till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.

Blanketter

Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand
Fullmakt vid upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand

Bakgrundsinformation

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand