EN VÄG IN

Har du en fråga till styrelsen

Vill du ställa dig i kö för parkering eller för att hyra ett extra förråd

Har du frågor om debitering eller avier

Har du frågor renovering, ombyggnad eller annat som rör din lägenhet

Övriga medlemsfrågor etc.

Registrera ditt ärende via kundservice så blir du kontaktad av rätt person.

Mejl: kundservice@fastighetsagarna.se

Telefon: 08-617 76 00

Annat:

Är du orolig för någon av dina grannar eller någon i grannens hushåll?

Då gör du en orosanmälan till kommunen (den går att göra anonymt). 08-731 30 00

Blir du störd av en granne?

Berätta det gärna för grannen i ett första steg, anmäl därefter till kundtjänst om det inte blir bättre.

Störningar akut nattetid så som fest etc. = ring Securitas störningsjour 010-470 55 10

Pågående brott, lägenhetsbråk etc. ring polisen 112

Aggressiva hundar eller annan (även misstänkt) varnvård av husdjur anmäls till Länsstyrelsen på 010-2231120


Fastighetsägarna Service

Krånglar något, eller har du frågor om hyror och avgifter? Då kan du ringa vår kundservice på:

Telefon: 08 – 617 76 00

Vi har öppet måndag till torsdag klockan 07:00 – 17:00 och fredag klockan 07:00 – 16:00. Du kan också anmäla ditt ärende till kundservice@fastighetsagarna.sewww.fastighetsagarna.se eller vår portal.

För akuta ärenden efter kontorstid och på helger kontakta vår jour på 08 – 657 64 50.


Securitas Störningsjour

Ring 010-470 55 10 vid akuta störningar. Då du anmäler en störning så vill Securitas veta vad som har hänt och vem som stör, alltså vilken lägenhet och adress, gärna även lägenhetsnummer och namnet på dörren.

Om uppgifter saknas eller om störningen inte är allvarlig och akut så finns risken att du får betala för utryckningen själv. En störande granne kan bli betalningsskyldig för utryckningen.

Ring istället polisen på 112 vid pågående våld, missbruk eller brott.

Vid mindre störningar kan du försöka att själv kontakta den som stör. Vid återkommande störningar finns störningslistor på föreningens hemsida, som du kan skriva ut och fylla i.


ÖVRIGA VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Balkonger, arbetsgruppen

E-post: balkonger@brfkantarellen11.se


Bredband

Vi har ett gemensamt gruppavtal via ComHem, telefon 0775-17 17 20


Elavtal

Föreningen har ett gemensamt elavtal. Varje lägenhet har individuell elmätning och boende betalar för självkostnaden månadsvis, ihop med avgiften eller hyran.

OBS! Som nyinflyttad ska man inte teckna eget el-avtal!


Fastighetsutveckling, referensgruppen
Gruppen för fastighetsutveckling i området.

Diskussionsforum på Facebook

Facebookgruppen HSB Brf Kantarellen 11 är en sluten grupp för medlemmar (som har bostadsrätt) och hyresgäster (som hyr direkt av föreningen) för diskussioner om vårt boende.


Festlokalen (L12)

Festlokalen 12 är för tillfället stängd.


Försäkringar

I fastighetsförsäkringen har föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg. Om du anser att det räcker så behöver du inte motsvarande tillägg till din hemförsäkring.

Från och med årsskiftet 20/21 har föreningen bytt försäkringsbolag från Protector till Folksam. Kontakt med bolaget sker via förvaltningens kundtjänst.


P-service

Om du behöver komma i kontakt med parkeringsbolaget: Telefon 077-177 11 00


Pingisgruppen

Telefon: Per Litzén 070 761 71 67, Ralf Sjöblom 070 878 87 00, Yan Kang Chen 073 600 38 06


Tvättstugan (H18)

Bokning sker via bokningstavlan utanför tvättstugan i Högsätravägen 18.


Upphittat

Upphittade saker m.m. lämnas i brevlådan på föreningskontoret på Lillåkersvägen 26B.


Valberedning

E-post: valberedningenk11@gmail.com