Nyhetsbrev #5

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar och boenden en riktigt God jul och Gott Nytt År.
Ta gärna en promenad runt området och njut av julbelysningen och alla fina dekorationer runt
omkring. Väl hemma i lägenheten gör levande ljus det vackert och trivsamt, men glöm inte släcka dem när ni lämnar rum eller lägenheten. Brinnande ljus som glöms bort utgör en fara för bränder.

Förvaltning
Vi har från och med årsskiftet en ny förvaltare.
Vi hälsar Kevin välkommen och ser fram emot ett bra och givande samarbete.
Medlemmar och hyresgäster som inte har kunnat få sitt ärende löst via telefon eller digitalt
kan boka tid med förvaltaren måndagar kl.18:00 (ej under juli månad), skicka begäran till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se

Förråd
Det finns fortfarande lediga förråd att hyra i vårt område. Vid intresse skicka anmälan till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.

El- och värmekostnader
Vi behöver alla hjälpas åt att få ner fastighetskostnaderna på el, värme och varmvatten.
Om ni tycker värmen i er lägenhet är för hög eller upptäcker att källaren eller trapphusen är onödigt varma, vänligen anmäl detta till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.
Förhoppningsvis hjälps vi alla åt att fortsättningsvis stänga öppna ytterdörrar.
Hybrid- och elbilar får inte under några omständigheter laddas i området. För detta krävs laddboxar vilket föreningsstämman beslutat att föreningen inte ska investera i.

Hissar
Vi har ett serviceavtal med KONE för skötsel av våra hissar. Vid störningar, fel eller sabotage kan felanmälan göras dygnet runt på telefon 0771-50 00 00. Ordinarie servicetider är måndag till fredag mellan kl. 07:00 – 16:00, övrig tid räknas som jourtider.
Föreningsmedlemmar ringer ofta KONE på grund av att grus har fastnat i dörren, fastställ gärna att så inte är fallet innan du ringer, eftersom det kostar föreningen mycket pengar.
All avhjälpande underhåll och reparationer debiteras på löpande räkning. Jourtiden är väsentligt dyrare och utryckning sker naturligtvis om någon har fastnat i hissen däremot får underhåll och reparationer vänta till kommande vardag.

Lägenhetsdörrar och brandskydd
Arbetet kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda fortgår och vi återkommer inom kort med mer information.

Yttre och inre miljö
Våra träd – Efter det kraftiga snöfallet senast har flertalet träd i vårt område kommit till skada,
första steget är åtgärdat och nu tillkommer arboristernas arbete, först därefter kommer grenar etc forslas bort.
Sophantering – Till jul och nyår får vi hjälpas åt lite extra med sophanteringen.
Följ anvisningarna, glöm inte att kartonger ska vikas ihop, tryck ihop (komprimera) soporna redan i hemmet och lämna grovsoporna till Stockby Returpark.
Balkongrökning – Notera att balkongrökning enligt lag är tillåtet och att föreningen inte har rätt att förbjuda detta men samtidigt gäller även att man inte ska störa sina grannar, vilket gör gränsdragningen svår. Bästa lösningen är att prata med sin granne om man upplever ett problem. Det är däremot inte tillåtet att röka hasch eller annan narkotika i Sverige. Enligt svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika. Att röka hasch eller marijuana medvetet är således en olaglig handling och bör givetvis polisanmälas.
Ordningsregler – På förekommen anledning vill vi påminna om ordningsreglerna i vårt område
Renoveringar får ske vardagar kl.08.00-18.00 samt helger kl.10.00-15.00. All renovering som
medför avstängning av vatten, omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna måste aviseras i porten tre dagar i förväg.
Hög musik eller andra störande ljud exempelvis från tvättmaskiner, torktumlare eller annan
utrustning får inte förekomma mellan klockan 22.00 och 07.00. För övriga tider gäller regeln om att visa hänsyn. I samband med fester och liknande bör grannarna informeras i förväg. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Fullständiga ordningregler finns på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/regler/ordningsregler/

Snöröjning
Vi kan alla hjälpas åt med att underlätta för snöröjningen:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området
  • Parkera inte din bil inne på området

Motioner
Förslag, för beslut av årsstämman, kan skickas till och med februari månad och alla medlemmar har rätt att skriva en motion. Motioner är lättast att förstå om du börjar med en kort bakgrund följt av ett förslag till beslut som börjar med en ”att-sats”. Tänk på att andra medlemmar bör förstå ”att-satsen” genom att bara läsa den delen. Skicka in motionen till styrelsen märkt “Motion 2023” via mailadressen: kundservice@fastighetsagarna.se

Valberedningen
Kan du tänka dig att arbeta i styrelsen eller att arbeta för föreningen, men inte sitta i styrelsen?Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på nästa års styrelse, mer information kommer att skickas ut efter nyår.
Vet du redan nu med dig att du vill kandidera själv, nominera någon annan till styrelsen eller kanske ställa några frågor till valberedningen, kontakta dem då gärna via e-post på adressen: valberedningenk112022@gmail.com

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #4

November månad går mot sitt slut och kylan samt mörkret är nu här. Möjligheterna till utomhusaktiviteter minskar väsentligt, regn och mörker är som bekant inte vidare attraktivt, men med snön som hör vintern till blir det ljusare och vinteraktiviteterna vaknar till liv.
Idag är det första advent och med den börjar julförberedelserna och julfirandet för många. Nu kommer julstjärnorna och adventsljusstakarna upp. Levande ljus lyser upp hemmen och trivseln stiger, men tänk gärna på dina grannar, blinkande lampor kan störa enormt mycket och var försiktig med levande ljus.

Avgifter

Månadsavgifterna höjs med 20% från och med 1 januari 2023.
Beslutet utgår från principen att föreningen ska täcka sina kostnader med egna medel utan att låna pengar för drift och löpande underhåll.

Notera att beslutet fattats före Riksbankens penningpolitiska beslut om styrräntans nivå som tillämpas från den 30:e november 2022, om räntan och inflationen förändras kan avgifterna påverkas ytterligare. Föreningens mål är en ekonomi i balans med så små justeringar I avgiftsnivåerna som möjligt.

Från och med 2023 kommer årliga amorteringar att ske. För intresserade som vill läsa mer om ekonomin och underhållsplanen påminner vi om informationen från 2021, du hittar den på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/wp-content/uploads/2021/06/20210616-info.pdf

Det kan inte upprepas för ofta, försök undvika att slösa på el, värme och varmvatten. Öppna ytter- och källardörrarna kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som hamnar på månads- och hyresavgifterna, så stäng dem är ni snälla.

Elpriset

Lägenhetsinnehavarens elförbrukning stäms av kvartalsvis och debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Elpriset motsvarar föreningens egna elkostnader utan tillägg.
Vi har för övrigt minskat elförbrukningen med 8,6% under oktober månad jämfört mot samma period förra året, bra jobbat allesammans!

Projekt – Stambyte, värmesystem och hissar

Efter bytet av projektledningen från HSB till AFRY fick vi en trovärdig prognos. Utfallet väntas hamna nära prognosen om 330 milj kr. Möjligen något över eftersom de index som används för årets utgifter stigit kraftigt. Entreprenadarbetena i lägenheterna är färdiga.
Det som kvarstår är att hantera besiktningsanmärkningar.
I övrigt kvarstår en del kompletterande arbeten i trapphus och källare etc.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Arbetet med sammanställningen kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda har påbörjats.

Notera att större ombyggnader samt utbyte av ytterdörr kräver styrelsens skriftliga medgivande.

Föreningen uppfyller gällande brandskyddsföreskrifter. Vi vill påminna om att ur ett brandskydds- perspektiv får inte trapphus eller våningsplan användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, skor, sopor, tidningar etc.

Yttre och inre miljö

Vi alla bär ett gemensamt ansvar för ett trivsamt område.
Följ anvisningarna i soprummet och lämna grovsopor till Stockby Returpark.
Gör felanmälan till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se när ni ser felaktigheter, skräp eller vid skadegörelse och klotter.
Kostnader relaterade till om anvisningarna i soprummet inte följs, skadegörelse och nedskräpning som kan knytas till individuella personer kommer faktureras vederbörande.

Snöröjning

Snöröjning och sandning sker alltid så tidigt som möjligt för att underlätta för dig som boende.
Hur snabbt det sker beror på vädret och hur mycker snö som fallit.
Entréer och utanför trappuppgångar skottas alltid, så att du lätt ska komma in och ut, dessutom skottas även våra gångvägar, infarter till bilparkeringar och besöksparkeringar.
Angränsande ytor såsom cykel- och bilvägar samt vissa gångvägar tar kommunen bort snö ifrån.
Saker du kan hjälpa till med för att underlätta snöröjningen, så allt fungerar så bra som möjligt är:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området.
  • Om du cyklar året runt ställ cykeln på anvisad plats
  • Parkera inte din bil inne på området

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #3

Så kom äntligen hösten till slut med sin klara luft och otroligt vackra färger. Vardagslivets normal-rutiner börjar sakta men säkert rulla på och vi ser framför oss, kallare och mörkare dagar.
I dessa tider med energibrist och mycket höga elkostnader är det viktigt att vi tillsammans spar på förbrukningen av el, värme och varmvatten. Tänk på att se till att ytter- och källardörrarna är stängda. Öppna dörrar kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som sedan hamnar på månads- och hyresavgifterna.
Om ni ser öppna dörrar vänligen stäng dem. Ifall alla hjälps åt så kommer nog de som ställer upp
dörrarna till slut att förstå att dörrarna ska vara stängda och dessutom ökar det säkerheten i området.

Blåljuskod

Blåljuskoden är ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen med syfte att säkerställa att blåljuspersonal vid behov snabbt får tillträde till husen.
Koden finns hos polisens ledningscentral och är endast tillgänglig för utryckningspersonal.
Det är alltså inte en kod för boende och den kan och ska inte anges när/om man ringer 112.
Tyvärr har blåljuskoden spridits i området och eftersom det sedan tidigare beslutats att inga allmänna koder ska finnas i omlopp så kommer den bytas ut.

Kameraövervakning

Övervakningskamerorna i området är nu åter aktiverade.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Glöm inte att anmäla ert intresse före den 28:e oktober 2022 (ej bindande) om ni är intresserade av samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda.
Anmälan görs till Fastighetsägarna Service eller genom att lägga en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”Lägenhetsdörr/Brandskydd”. Skriv vad ni är intresserade av:”Säkerhetsdörr”eller ”Säkerhetsdörr med brandbox” alternativt enbart ”Brandbox”.
Glöm inte att ange namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Elpriset höjs

Styrelsen har beslutat att till kommande månadsskifte dvs från oktober/november 2022 justera elpriset från 2:10 kr/kWh exkl. moms till 3:60 kr/kWh exkl. moms.
Moms tillkommer på avin och debiteras alltid separat till medlemmar och boende för elkostnader i respektive lägenhet. Föreningen som kollektiv ska inte bära medlemmars och boendes privata elkostnader. Vi vill på förekommen anledning även tacka den medlem som gjorde oss uppmärksam på ett feltryck i utskicket av den 21:a november 2021, där elpriset felaktigt angavs inklusive moms istället för det korrekta exklusive moms.

Avgifter

I dessa dyrtider kan det vara på sin plats att påminna om att HSB Brf Kantarellen 11 är en privat bostadsrättsförening som valt att vara medlem i HSB. Det finns dock inget krav att hyresgäster eller bostadsrättsägare måste vara medlemmar i HSB, det är upp till var och en att själv fatta beslut om man som enskild person/boende vill vara medlem i HSB eller inte.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #2

Vi lever i en snabbt föränderlig tid, kantad av stora utmaningar på såväl lokal nivå som på det makroekonomiska och geopolitiska planet. Det är av största vikt att vi alla står enade och hjälps åt för föreningens bästa.

Ekonomin

En av de viktigaste uppgifterna i vår förening är förvaltningen av ekonomin. Föreningen har sedan ombildningen gjort betydande investeringar på våra fastigheter. En betydande del av finansieringen till investeringarna kommer från lån. Per sista december 2021 uppgick skuldsättningen till SEK 8.375:- per kvadratmeter med en räntekänsligheten beräknad till 19 %. Styrelsen arbetar löpande med att säkerställa en stabil ekonomi, på lång såväl som på kort sikt. I dessa tider med ökande elpris, hög inflation samt stigande räntor är det av yttersta vikt att vi alla hjälps åt för att hålla nere kostnaderna för vår förening. Avgifterna höjdes under föregående räkenskapsår med 15 %, dessutom ändrades avgifterna för parkeringsplatser som nu indexeras med 2 % årligen.

Avgifter

Styrelsen arbetar med olika scenarier kring avgifterna och återkommer med mer information när analyserna är genomförda. Viktigt att ha i åtanke är att den genomsnittliga bindningstiden för föreningens lån var två år per sista december under föregående räkenskapsår.

Elpriset

Det pris som föreningen betalar för elektriciteten vi konsumerar variera kraftigt över tid, med en stigande trend. Det gör att det skapas avvikelser mellan det pris föreningen betalar och det vi medlemmar betalar. Tanken är att föreningen ska gå ”plus-minus-noll” på elektriciteten. Givet detta kommer vi att se över möjligheten att justera detta på kvartalsbasis.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Styrelsen kommer under hösten ta fram ett gemensamt samköpserbjudande till de som önskar säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda. Vänligen anmäl ert intresse (ej bindande) om ni är intresserade före den 28:e oktober 2022 till fastighetsägarna eller lägg en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”Lägenhetsdörr/Brandskydd”. Skriv vad ni är intresserade av: ”Säkerhetsdörr” eller ”Säkerhetsdörr med brandbox” alternativt enbart ”Brandbox”. Glöm inte att ange namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Kameraövervakning

Kameraövervakningen ses över runt om i vårt område för ökad trygghet.

Yttre och inre miljö

Vi alla bär ett gemensamt ansvar för att hålla vårt område helt och rent. Respektera anvisningarna i soprummet, felaktig avfallshantering kostar föreningen tiotusentals kronor. Grovsopor lämnas till Stockby Returpark, Stockbyvägen 3, Lidingö. Kostnader för skadegörelse och nedskräpning som kan knytas till individuella personer kommer faktureras vederbörande. I avtalet med Fastighetsägarna ingår ansvar för att den inre och yttre miljö följer föreskrifter och regelverk, samt att det fungerar så bra som möjligt så att vi kan vara stolta och trivas i vårt bostadsområde. Gör felanmälan till fastighetsägarna när ni ser avvikelser, skräp eller vid skadegörelse och klotter.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Sommar

Så var det sommar igen och med den kom äntligen solen och värmen.
Vi är många som är engagerade och har åsikter om vår bostadsrättsförening, vilket är bra och det var därför väldigt glädjande att se så många medlemmar trotsa värmen och närvara på den ordinarie föreningsstämman, som i år genomfördes lite senare än vanligt, nämligen den 28:e juni 2022.

Föreningstämman är föreningens högsta beslutande organ och där fastställs bland annat resultat och balansräkningen för föregående år samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, dessutom väljs styrelse, valberedning och revisor för nästkommande år.

Ovan nämnda är ett litet utdrag av vad som genomförs och beslutas på föreningsstämman och det är därför en av de viktigaste möten vi som bostadsrättsägare har att ta ställning till.
Totalt var ca 100 röstberättigade medlemmar närvarande på stämman och därtill tillkom även ca 40 fullmakter.

För att en ekonomisk förening ska fungera så demokratiskt som möjligt så är det viktigt att så många som möjligt deltar – vad säger ni, ska vi försöka dubbla antalet deltagare till nästa år?

Avslutningsvis ska nämnas att stämman tillstyrkte valberedningens förslag till ny styrelse och att det konstituerande styrelsemötet redan genomförts. Årsmötesprotokollet kommer publiceras senast tre veckor efter stämman

Ha nu en riktigt fin sommar!