Rösta! Viktiga beslut för föreningen

Kallelsen med tillhörande underlag för årsstämman har delats ut i alla medlemmars brevlådor. Varje medlem har fått ett poströstningsformulär i original. Medlemmar som saknar detta kan vända sig till dem som sköter stämman för att få ett nytt. 

1. Om du skickar en sådan förfrågan med e-post: arsstammabrfkantarellen11@fastighetsagarna.se 
2. kommer du att få ett nytt och unikt poströstningsformulär som blir skapat, märkt med lägenhetsnummer och en unik kod, som endast juristerna har, för att säkerställa att röster inte kan bli kopierade eller förfalskade.

För att delta i poströstningen måste du fortfarande
3. skriva ut, 
4. fylla i och underteckna det nya poströstningsformuläret,
5. sedan scanna in eller fotografera av och 
6. skicka tillbaka till juristerna på e-post: arsstammabrfkantarellen11@fastighetsagarna.se

Inga poströstningsformulär kan fyllas i elektroniskt.

Svar på frågor kommer

Styrelsen har fått in många frågor och funderingar från medlemmarna angående bl.a. föreningens ekonomi och förvaltning. Styrelsen kommer under nästa vecka att återkomma med en sammanfattande redogörelse över de huvudsakliga frågorna. Vår förhoppning är att sammanfattningen hjälper er tyda förvaltningsberättelsen och årsredovisningen inför stämman.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

På grund av pandemin blir det en stämma med poströster. Kallelse blir utdelad i dagarna (och postad till dem medlemmar på annan adress).

Det går att lämna sin röst i brevinkastet på Lillåkersvägen 26 b, skicka med post eller skicka med e-post, enligt instruktionerna i kallelsen.

Du som skickar in din röst med e-post kommer få svar per e-post från de jurister som håller i stämman, att rösten har kommit fram. Varje svar tas emot var för sig och därför kan svaret dröja några arbetsdagar.