På förekommen anledning…. ordning, reda och sunt förnuft i området

Nu är sommaren här. Det innebär förhoppningsvis många, långa och sköna dagar för oss alla. Dock vill vi från styrelsen passa på att påminna om några viktiga saker vad gäller ordningen i området. Vi är medvetna om att det kan låta gnälligt att påminna om detta, men samtliga punkter nedan har orsakat flera problem under den senaste tiden.

Bilkörning
Det är extremt viktigt att alla tänker på hastigheten i området. Vi har haft ett antal tillbud under våren, som tur är utan större fysiska skador. Vi kör inte bil i området om vi kan undvika det och vi håller hastigheten till gångfart.

Påminn och påpeka gärna detta för bud, taxibilar, färdtjänst, hemtjänst och andra som ni ser åka i området då de ofta tycks ha väldigt bråttom till och från sina ärenden.

Bommarna till bilvägarna ska vara nerfällda
Det finns ett antal boende och besökare som har för vana att fälla upp bommarna vid infarter och låta dom stå uppfällda. Det leder till mer trafik inne i området och är en risk i sig att bommen faller ner i huvudet på någon. Går ni förbi en uppfälld bom, fäll ner den. Ser ni någon som låter den vara uppfälld, säg till. Och undvik förstås ännu hellre att åka in i området!

Parkering
Vi parkerar på parkeringsplatser i området. Inte på gräsytor, inne i området eller på de tillfälliga uppställningsplatser som finns. Vi ställer heller inte bilen i vägen för bommarna, de är till för att blåljuspersonal ska komma in. Det spelar ingen roll om man ”bara ska upp i fem minuter”, de fem minuterna kan vara skillnaden mellan liv och död vid exempelvis ett hjärtstopp.

Biltvätt
Vi tvättar inte bilar i området. Vare sig utomhus eller i garaget. Vare sig själva eller genom att beställa hit företag som gör det åt oss. Förutom att det kan låta och vara störande för andra boende har vi inte möjlighet att separera fetter och liknande på samma sätt som en tvätthall avsedd för bilar. Detta handlar såväl om trivsel som rent miljötänk.

Tvättstugan
De som använder tvättstugan följer de regler som finns där. Det sitter lappar uppe i tvättstugan med reglerna. Framförallt respekterar vi andras tvättider, lämnar inte tvättstugan med öppna fönster, kör inte mattor i vanliga maskiner och tvättar självklart bara sina egna saker. Bor man inte i området har man ingen rätt att nyttja vår gemensamma tvättstuga.

Skräp, bråte och sopor
Vi ställer alltid in sopor i sophusen. Vi lämnar aldrig påsar utanför. Vi slänger heller aldrig hushållssopor i de vanliga papperskorgar som finns i området. Ser vi någon som gör det säger vi till. Ser vi soppåsar utanför ett soprum suckar vi djupt och slänger in den i sophuset, innan fåglar och andra skadedjur får en fri middagsbjudning.

Grovsopor ansvarar boende själva för att frakta bort. Det kostar föreningen stora summor att ta hand om stort skräp som ställs i soprum och källargångar. Ser du någon som dumpar saker, notera tid och om möjligt uppgång och våning dom kommer ifrån. Samma gäller om du ser någon ställa ut så kallade big-bags som ofta fylls, men tyvärr mer sällan fraktas bort av de som renoverar.

Bemöta folk som jobbar i området med respekt
Detta gäller specifikt utomhusmiljön. Har man åsikter och synpunkter om den kan man göra en felanmälan eller maila styrelsen. Eller för den delen skriva av sig i Facebook-gruppen. Men vi är väldigt försiktiga och ödmjuka att klaga direkt på de som jobbar i området. Vi vill att det ska vara trevligt och inbjudande att jobba hos oss.

Grillning
Självklart grillar vi inte på våra balkonger. Eller i skogen. Vi förstår att många vill grilla, men då måste man också ta fullt ansvar för säkerheten. Därför lämnar man aldrig en grill oövervakad och man står självklart på en plats där det inte kan börja brinna runt sig. Och vi tänker på att inte störa grannarna med matos eller rök från grillen.

Fest, oljud, rökning, balkongliv
Sommar och värme gör att man öppnar fönster och balkongdörrar. Eller sitter på balkongen. Men då får man tänka extra på att hålla volymen på vettig nivå. Grannar ska inte bli störda, oavsett tid på dygnet, men särskilt inte efter 22.

Andrahandsuthyrningar – långa och korta
Det tycks förekomma en hel del otillåtna andrahandsuthyrningar i området. Styrelsen och förvaltningen arbetar just nu hårt på att försöka komma tillrätta med det problemet. Behöver man hyra ut i andra hand ska man ha tillstånd av föreningen.

Vet du eller tror du att någon i närheten hyr ut i andra hand? Maila styrelsen eller förvaltningen så tar vi det vidare och utreder. Vi tillåter heller inte kortare uthyrningar via tjänster som exempelvis airbnb. Och – samma gäller för parkeringsplatser och förråd!

Hundar
Vi rastar inte hundar inne i området. Du som har hund bör i möjligaste mån ta promenaden på utsidan av den inre gården, så att hunden inte gör sina ärenden inne där barn leker och vuxna umgås. Skulle det ske en olycka plockar man självklart upp efter sin hund.

Och har man inte kontroll på sin hund bör man tänka efter vilken hundras man faktiskt har. Det har gjorts ett antal anmälningar på sista tiden till Länsstyrelsen efter hundar som gjort utfall i området.

God ton i största allmänhet
Det bor så otroligt mycket trevliga människor i det här området. Hälsar vi och pratar mer med varandra än vad vi gör i dag kommer det bli en ännu bättre plats att bo.

Alla exempel ovan är irritationsmoment som kostar pengar och energi från såväl boende som styrelse och förvaltning. Helt i onödan.

Låt oss prata med varandra mer. Och hålla en god ton. Bli till exempel inte arg om någon påpekar att du kör snabbt i området – ta det som en bra och viktig påminnelse för att undvika olyckor.

Känner du dig orolig att säga till direkt själv, maila styrelsen på styrelsen@brfkantarellen11.se. Även om vi inte alltid svarar så läser vi allt som kommer in.

Styrelsen har för avsikt att arrangera medlemsmöte under hösten när dessa typer av frågor kan diskuteras mer i detalj. Vi återkommer i den frågan.

En trevlig sommar!
Sist men inte minst – njut av sommaren!

Garantibesiktning vissa lägenheter den 4 juni

I veckan lades det ut lappar om garantibesiktning på Lillåkersvägen 38-52 (jämna nummer) & Högsätravägen 20-32 (jämna nummer). Tryckfelsnisse var tyvärr framme trots många korrläsningar och det förekom två datum på lappen. Det är den 4 juni som gäller, inget annat. 

OBS – detta gäller bara ovan adresser och bara de som tidigare anmält någon form av fel. De som är berörda har fått lappen i brevlådan. 

 

AVISERING INFÖR GARANTIBESIKTNING 2024-06-04 – TILLTRÄDE TILL LÄGENHET

Vad: Garantibesiktning stambyte. Tillgång till lägenhet.

När: 2 juni 4 juni

Tid: 08.00-17.00

Var hemma eller lämna nyckel i tub i dörren!

Hej,

Styrelsen i HSB BRF Kantarellen 11, genom INTEC, skall genomföra garantibesiktning 2 år efter avslutad stamrenovering.

Detta gäller lägenheter på Lillåkersvägen 38-52 (jämna nummer) & Högsätravägen 20-32 (jämna nummer).

Garantibesiktningen kommer att ske i de lägenheter som lämnat in reklamationer under garantitiden och beröra ytor så som kök och våtrum. Vi behöver därför tillträde till er lägenhet.

Garantibesiktningen kommer att genomföras 2024-06-04. Arbetet pågår mellan kl. 08.00-17.00 Då besiktningen pågår i flera lägenheter och portar är det svårt att fastställa exakt vilken tid vi kommer till er lägenhet.

Det är mycket viktigt att vi får tillträde till er lägenhet och ber därför om att ni är hemma under denna dag, alternativt lämnar ni nycklar i nyckeltuben i dörren så att vi kan genomföra garantibesiktningen. 

Nycklar läggs tillbaka i er nyckeltub när besiktningen i er lägenhet har genomförts.

 

Mvh

Styrelsen HSB BRF Kantarellen 11 samt INTEC

Har du frågor eller funderingar, maila styrelsen@brfkantarellen11.se

Presentation övriga ledamöter till styrelsen (enl valberedningens förslag)

I de årsmöteshandlingar som skickades ut fanns det kortare presentationer på de nya medlemmar som valberedningen föreslår för styrelsen 2024/2025. Det har inkommit ett par frågor om det inte finns en presentation på hela styrelsen, det vill säga även de som suttit tidigare, men som föreslås väljas in igen.

Med insikten att alla inte känner alla i vårt stora område kommer här därför en sådan lista och korta presentationer. Detta är alltså i tillägg till valberedningens dokument, men även de presentationer som finns med där återfinns här.

Tyvärr får vi klara oss utan bilder här och nu, men kom på årsmötet i morgon så får ni ett ansikte på alla också!

 

Styrelsen

Göran Tegnér
(nyval 1 år – styrelseledamot)
83 år, fil.pol.mag., nationalekonomi och statistik, m fl ämnen. Göran har arbetat som trafikplanerare i Stockholms Stad och Stockholms läns landsting som utredningschef samt som VD och trafikkonsult i Transek AB och som konsult i WSP. Sitter även i Lidingös Tekniska nämnd sedan 2002 och i Lidingö Kommunfullmäktige. Tidigare erfarenhet av BRF som lekmannarevisor i en HSB förening.

Mulan Jin Gustafsson
(nyval 1 år – styrelseledamot)
50 år, arbetar som drifttekniker på Newsec som förvaltar kommersiella fastigheter med fokus på energieffektivitet och energibesparing. Tidigare arbetat som snickare i nyproduktion. Tidigare erfarenhet som ordförande i konstförening och haft eget konstgalleri. Har erfarenhet som projektledare samt har gått flera ledarskapskurser.

Ingela Frödin
(nyval 1 år – styrelseledamot)
66 år, har arbetat som kommunikations- och marknadsansvarig i mer än 30 år i näringslivet. Varit ansvarig för intern- och extern kommunikation inkl webb och kundkontakter. Arbetar nu deltid som chefsrådgivare inom HR. Har tidigare erfarenhet som styrelseledamot/sekreterare i BRF under 7 år.

Lars Peder Boljang
(nyval 2 år – styrelseledamot)
58 år, arbetar som produktionschef och produktionscoach på Skanska. Ingår i distriktets förstärkta ledningsgrupp samt hälsa- och säkerhetsråd. Lars Peder har en högskoleutbildning till byggingenjör och är även utbildad inom ljudteknik. Han har lång erfarenhet inom bygg, produktion, ekonomi, tidsplaner, kontrakt, juridik, miljö, kostnadsreglering, gröna projekt, energisnåla lösningar mm. Mycket erfarenhet av projektledning mot mål. Har varit egenföretagare i många år. Lars Peder har varit styrelseledamot i föreningen tidigare i två år 2020-2021och då i huvudsak haft fokus på byggfrågor och fastighetsutveckling.

Mikael Dubois
(omval 2 år – styrelseledamot)
Född: 1974
Bott i området: Sedan 2012
Yrke: Utredare i välfärdsstatsfrågor och socialförsäkringsfrågor på Tjänstemännens centralorganisation, TCO.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Mikael har en akademisk bakgrund med civilingenjörsexamen från väg & vattenlinjen på KTH med inriktning mot hållbar stadsutveckling, och en doktorsexamen i filosofi med inriktning mot politisk filosofi. Har arbetet som lärare i matematik och naturorientering i grundskolan, lärare i filosofi på gymnasienivå och undervisat i filosofi och samhällsutveckling på högskolenivå. Har även tidigare arbetat som utredare på fackförbundet Unionen.
Tidigare uppdrag i föreningen: Har suttit som ledamot och sekreterare för föreningen under 2023.

Ivan Jurakic
(omval 1 år – styrelseledamot)
Född: 1986
Bott i området: Sedan 2021
Yrke: Ivan är VVS-ingenjör på företaget Adapteo AB.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
YH utbildning inom VVS med inriktning som energispecialist. Har sedan arbetat med ventilation, värme samt energi för modulära byggnader inom bland annat vård, skola och omsorg. Arbetar med projektering och kontrollerar installationer. Har tidigare erfarenhet som VVS/Energi-konsult samt trafikskolelärare.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2022-2023.

Joacim Jungstedt
(omval 2 år – styrelseledamot)
Född: 1994
Bott i området: Sedan 2020
Yrke: Analytiker.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom som tidigare arbetat på redovisningsbyråer med inriktningar på bostadsrättsföreningar och mindre bolag, har även arbetat med fullserviceadministration för alternativa investeringsfonder. Arbetar nu som analytiker inom utvecklingsfinansiering.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2021-2023.

Mårten Brink
(vald som styrelseledamot 2 år på stämman 2023 – ej valbar)
Född: 1970
Bott i området: Sedan 2007
Yrke: Seniorkonsult på kommunikationsbyrå
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Har arbetat som kommunikatör i olika roller och former sedan 25 år tillbaka. Med en juristutbildning i botten har han även arbetat i dryga 20 år som frilansskribent för en rad tidningar inom olika områden. Lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter bland annat även som ordförande för organisationen Läkare i världen.
Tidigare uppdrag i föreningen: Mårten har suttit som ordförande för föreningen under 2023.

 

Internrevisorer

Lily Beijar
(omval 1 år – internrevisor)
Född: 1953
Bott i området: Sedan XXXX
Yrke: Revision inom kvalité, miljö och arbetsmiljö samt verifiering av CO2 utsläpp enligt EUs handelsavtal.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Lilly är revisionskonsult med lång erfarenhet av att revidera företags kvalitéts-, arbetsmiljö- och miljöarbete samt verifiering av CO2-utsläpp enligt EUs handelsavtal inom de flesta branscher i svenskt näringsliv. I uppgifterna ingår att verifiera mot ISO standarders krav samt lagar och förordningar.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2015-2016. Valberedning 2016-2018. Internrevisor 2021-2023.

Erik Liske
(nyval 1 år – internrevisor)
Född: 1941
Bott i området: Sedan 2013
Yrke: egen företagare
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Handelsgymnasium Frans Schratau, Pol mag. Ekonomisk företagsbedömning, lång anställningen inom försäkrings- och bankverksamhet. De sista 25-30 åren som egen företagare.
Tidigare uppdrag i föreningen: Inga.

 

Valberedning

Edmond Cseh
(omval 1 år – valberedning)
Född: 1967
Bott i området: Sedan 2017
Yrke: Egen företagare sedan 2007/IT Lärare/Tekniker
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
IT Media. IT lärare och tekniker på Albatross Montessoriskola. Byggt bland annat Lidingö Patisseri. 
Tidigare uppdrag i föreningen: Valberedningen sedan 2021

Johan Larsson
(nyval 1 år – valberedning)
Född: 1985
Bott i området: Sedan 2018
Yrke: Systemspecialist på Handelsbanken
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Utbildad civilingenjör i elektroteknik, har jobbat med implementering och drift av IT-system inom telekom och bank de senaste 10 åren.
Tidigare uppdrag i föreningen: Valberedningen 2021-2022

 

Kallelse föreningsstämma 2024 – 15 maj 18.00

Nu är det dags för årets stämma.

Onsdag den 15 maj 2024 kl 18:00, Christinaskolans aula. Registrering sker från 17.30. Kom i god tid!
(OBS – ingen mat på plats, ät innan)

Har du inte möjlighet att själv ladda ner kan en utskrift beställas via styrelsens epost: styrelsen@brfkantarellen11.se. Vi lämnar då ut dokumenten i brevlåda inom ett par dagar. Tänk gärna på miljön innan du beställer utskrift.

Här hittar du kallelse med dagordning samt alla andra dokument som hör stämman till:
HSB BRF Kantarellen 11 Kallelse föreningsstämma 2024
HSB BRF Kantarellen 11 ÅR-FB 2023 till föreningsstämma 2024
HSB BRF Kantarellen 11 Revisionsberättelse 2023 till föreningsstämma 2024
HSB BRF Kantarellen 11 Motioner till föreningsstämma 2024
HSB BRF Kantarellen 11 Valberedningens förslag till föreningsstämma 2024
HSB BRF Kantarellen 11 Fullmakt föreningsstämma 2024

Vi hoppas på god uppslutning den 15 maj!

/Styrelsen och övriga förtroendevalda

 

Äntligen dags för återöppning av gästlägenhet och gemensamhetslokalen!

Efter väldigt många om och men, några till om och ännu flera men är det nu äntligen dags att få igång såväl gästlägenheten som gemensamhetslokalen ”12:an”.

Inte en dag för tidigt och styrelsen ber om ursäkt att det dröjt så länge som det gjort.

Vi kommer att behöva ytterligare några dagar att säkerställa skicket i bägge lokalerna. Bokning går att göra redan i dag, men vi kommer att behöva kommande helg för att se över vissa saker och fylla på med lite förnödenheter.

Lokalerna är flyttstädade och vi har gått igenom och diskat igenom det mesta av porslinet, men behöver som sagt ett par dagar till för att säkerställa att allt är redo.

Därmed är lokalerna möjliga att boka från och med måndagen den 29 april. Bokningar som görs för dagar innan dess kommer att ignoreras.

Vi återkommer även med lite mer utförliga städinstruktioner och ordningsregler.

Hur bokar man då? Nedan hittar du övergripande information. Mer utförligt kan du hittar under länken boka.

Bokning av lokalerna (och tvättstugan) kan göras på:

https://boka.brfkantarellen11.se/M5WebBokning/Booking/TerminalSelector.aspx

Vill du boka behöver du en kod. Den kan du få genom att höra av dig till Fastighetsägarnas service. Skicka ditt namn, adress samt internt lägenhetsnummer nr (står på ytterdörren – tex 611-0550) till kundservice@fastighetsagarna.se.

Vi har olika system för bokning av de två lokalerna. Följande gäller:

Gästlägenheten – bokas på webben eller på bokningstavlan på dörren till lägenheten.

Föreningslokalen (12:an) – bokas bara på webben.

 

Gästlägenheten

Gästlägenheten kostar 500 kronor/natt.

Tillträde sker klockan 15.00 dagen för bokning och utcheckning sker 11.00 sista dagen.

Max tid att hyra lägenheten är 5 dygn på rad och endast en bokning i taget får göras.

 

Föreningslokalen – ”12:an”

Lokalen kostar 300 kronor/bokningstillfälle. Du får boka lokalen max en dag i taget. Boka inte tider du inte behöver och tänk på att det ska vara tyst i området efter 22.00.

Lokalen kan bokas i tre pass om fem timmar vardera under en och samma dag. 7-12, 12-17 och 17-22.

 

Lån av föreningslokalen ”12:an” vid särskilda tillfällen

Det finns möjlighet för medlemmar att, under vissa speciella förhållanden låna 12:an kostnadsfritt.

Påfyllning sandlåda stora parken i morgon 19 april (tidigt)

I morgon, fredag den 19 april, kommer det att fyllas på sand i sandlådan i stora lekparken. Vi vill förvarna om att Lidingö Trädgårdscenter, som utför arbetet, eventuellt kommer att påbörja arbetet lite tidigare än vi är vana vid.

Uppskattad arbetstid är mellan 07.30-09.00 och det kan alltså komma att väsnas lite i parken under tiden. Dagmammor och andra morgonpigga bör förstås också vara extra försiktiga med att leka i parken under det att arbetet pågår.

Vi ber om ursäkt för kort varsel, men ser hellre att arbetet blir utfört så snabbt som möjligt för en roligare, säkrare och bättre lekpark!

Vårstädning garage 23-25 april

Nu är det dags för våra garage att bli vårfina. Detta har även aviserats i garagen.

Bilar bör flyttas ut ur garagen under städningen för att vi ska få så rent som möjligt. Det kommer inte sopas på enskilda platser/i burarna, däremot kommer det ställas ut sopkvastar. Borsta därmed ut från din egen plats/bur ut i mittgången i garaget i förväg.

Följande tider gäller:
23 april – P2 (Lillåkersvägen)
24 april – P1 nedre (Högsätravägen)
25 april – P1 övre (Högsätravägen)

Not angående sopkvastar: I samband med att vi fick fint sopat utomhus ställde vi fram 5 kvastar. 4 av dessa fick vingar och försvann. Det är förstås helt oacceptabelt och vi tar för givet att om det, mot förmodan, är någon i området som tagit en kvast så lämnas den tillbaka till Jimmy eller ställs tillbaka där man tog den.