Uppdatering tvättstugan – nu två bokningar per vecka/lägenhet 

Under våren begränsades möjligheten för boende att boka mer än en tid per lägenhet i tvättstugan. Anledningen var bland annat att försöka komma tillrätta med felaktig användning av utrustningen.

Detta har inneburit utmaningar för vissa av er som utnyttjar tvättstugan regelbundet varför vi nu utökat möjligheterna. Systemet är därmed uppdaterat så att tvättstugan går att boka två gånger per vecka och lägenhet vilket vi hoppas ska lösa eventuella problem.  

Angående elstödet

Föreningen har under sommaren ansökt om elstöd och även fått det beviljat. Styrelsen har beslutat att stödet tillfaller föreningen i stort och följaktligen kommer inget distribueras till enskilda medlemmar eller hyresgäster.

E-post direkt till styrelsen och internrevisorerna

Vill du nå styrelsen direkt med synpunkter, åsikter eller idéer om vårt område? Då kan du nu använda nedan adress. Vi har också satt upp en adress där alla medlemmar kan nå våra internrevisorer. Har du uppmärksammat något speciellt de bör känna till så tveka inte att skicka ett meddelande. 

Du når styrelsen på: 
styrelsen@brfkantarellen11.se 

Du når internrevisorerna på: 
internrevisor@brfkantarellen11.se 

Vi vill påminna om att dessa adresser inte ska eller kommer att användas för felanmälan och/eller rena förvaltningsfrågor. Dessa ska istället, precis som tidigare, skickas till kundservice@fastighetsagarna.se, via telefon på 08-617 76 00 eller via boendeappen.  

Mvh 

Styrelsen och internrevisorerna 

Medlemsmöte om föreningens ekonomi den 27 september

När: 27 september 

Tid: 18.30-21.00 

Var: Christinaskolans matsal 

 

Välkomna till medlemsmöte med fokus på vår gemensamma ekonomi i föreningen.  

 

Vi hoppas att så många som möjligt vill komma och höra mer om, samt diskutera, hur nutiden ser ut och vad framtiden kräver av oss som är bostadsrättsinnehavare i området. Under mötet går vi igenom nuläget, krav, förutsättningar och möjligheter framåt.  

 

Vatten kommer att finnas på plats, men inget ätbart denna gång.  

 

Med vänliga hälsingar, 

Styrelsen 

Viktig information om våra extra förråd – paus av tidigare beslut

Styrelsen har lyssnat på och gått igenom de kommentarer och åsikter som kommit in rörande de nya förrådsavtalen. Efter diskussion har vi kommit fram till följande.

Nuvarande styrelse står fortsatt bakom beslutet att se över och förnya såväl avtal som priser för de extraförråd som finns i föreningen. Det sätt förändringarna genomförts på har dock inte varit lyckat. Framförallt har processen gått för fort vilket bland annat haft följden att uppsägningstiden varit för kort för de som inte önskar ha kvar förråd. 

Styrelsen har därför beslutat att: 

  • Alla uppsägningar gäller fortsatt, men tiden förlängs till den 31 december 2023 
  • Under uppsägningstiden gäller tidigare avgift för respektive förråd 

Detta behöver du som har ett extraförråd i dag göra: 

  • Du som har tecknat ett nytt avtal eller på annat sätt meddelat att du vill behålla förrådet behöver inte göra någonting. Det gamla priset kommer att aviseras som vanligt för sista kvartalet i år.  
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet och INTE vill utnyttja den längre uppsägningstiden behöver inte göra någonting. Förrådet ska då vara tömt senast den 30 september. Ingen ytterligare kostnad kommer att aviseras för förrådet.
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet men VILL ha kvar förrådet till sista december kontaktar Fastighetsägarnas kundtjänst (kontaktuppgifter nedan). Förrådet kan då behållas till sista december enligt det tidigare priset som även kommer att aviseras för sista kvartalet. Det är viktigt att du hör av dig senast den 1 september

Har du frågor kring ovan, kontakta Fastighetsägarnas kundtjänst så hjälper de till:
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00
Eller via appen (https://www.fastighetsagarna.se/boendeappen/)

Styrelsen kommer även att se över den nya prissättningen. Information om vad som gäller framåt kommer att kommuniceras i god tid innan sista december.  

Vi ber ödmjukt om ursäkt för att hanteringen inte varit optimal i frågan och har full förståelse för att det ställt till problem för berörda medlemmar. Det har aldrig varit avsikten med beslutet.

Detta gäller de extra förrådsutrymmen som kan hyras av boende i området. Det gäller ej de nätförråd i källargångarna som tillhör respektive lägenhet. Har du inget extra förråd eller inte fått ett nytt avtal att ta ställning till i början av sommaren behöver du inte göra någonting.

Mvh
Styrelsen 

Samköpserbjudandet för säkerhetsdörrar

För er som går i tankar kring samköpserbjudandet eller behöver mer information går det bra att kontakta Lidingö Lås & Larm AB,
https://lidingolas.se/. 

Telefon: 08-765 25 80 E-post: las@lidingolas.se 

ange ”Samköpserbjudande säkerhetsdörrar Brf Kantarellen 11” 

Beställningsformulär har delats ut tidigare, den finns även på föreningens hemsida,
https://brfkantarellen11.se/2023/05/16/erbjudande-om-ny-sakerhetsdorr/ 

Saknar du formulär, kan du även hämta en ny måndagen den 26/6 mellan kl. 18:30-19:00 utanför föreningskontoret. 

OBS: Lämna formuläret i föreningens brevlåda på Lillåkersvägen 26 senast den 28 juni. 

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Stämmoprotokoll

Nu har protokollet från stämman justerats och signerats. Bifogat finns såväl stämmoprotokollet som anteckningar kring det ”övriga frågor” som diskuterades under slutet av mötet. 
 
Dessa dokument läggs i nuläget bara ut här på webben och i boendeappen. Detta framförallt med tanke på kostnad, tid och miljö med att skriva ut och distribuera i varje brevlåda. Vill någon ha en utskrift så meddela det till förvaltaren så ska vi vara behjälpliga att leverera en utskrift så snart som möjligt. 
 
Styrelsen har börjat arbeta med ett antal frågor, såväl löpande som framåtblickande, under de tre veckor som gått sedan mötet. Vi hoppas kunna återkomma inom kort med ytterligare status på de motioner som beslutades om under stämman. 
 
Tills dess, njut vidare av sommaren och ha en riktigt härlig midsommar!
 
/Styrelsen