Boendeparkering
Föreningen tillhandahåller 408 parkeringsplatser fördelat enligt tabellen nedan. Kostnaden debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Möjlighet finns att få en fjärrstyrd öppnare till garageporten till en kostnad om 300 kr. På garageplatsen får ingenting annat än fordonen samt en uppsättning däck förvaras. Boende får hyra max två parkeringsplatser. Parkeringsplatser administreras av Fastighetsägarna Service.

Fordon Typ Antal Kostnad
Bil Utomhus; utan el 90 289 kr
Bil Utomhus; med el 14 425 kr
Bil Garage; utan bur 108 502 kr
Bil Garage; med bur 164 646 kr
Bil Garage; stor, med bur 4 816 kr
MC Garage; med bur  9 289 kr
Moped Garage; med bur 12 289 kr
Handikappfordon Garage; utan bur 3 289 kr
Släpvagn* Garage; utan bur  4 289 kr

*Maxvikt 500kg

Områdeskarte Parkeringsplatser ute
Områdeskarta Garage P2 övre.
Områdeskarta Garage P2 nedre och ute.
Områdeskarta Garage P1 övre.
Områdeskarta Garage P1 nedre.

Gästparkering
Det finns 63 avgiftsbelagde gästparkeringspplatser på föreningens mark. Gästparkeringsplatser drivs av P-Service Svenska AB och kostar 8 kr/timme, maximalt 60 kr/dygn. För placering av gästparkeringsplatser se Områdeskarte Parkeringsplatser ute.

Det går att betala för parkering med EasyPark appen via telefon.