Kort info kring Byggmästargruppens ansvar och arbete i BRF Kantarellen.

Byggmästargruppen har fått i uppdrag av föreningen BRF Kantarellen att genomföra stambyte, värmearbete samt en uppfräschning av trapphusen, målning samt byta golv.

OBS, hissarna ingår inte i BMGs entreprenad.

Kommunikation med BMG

Samtlig kommunikation gällande frågor/felanmälningar under pågående arbete direkt kopplat till värmearbetet och stambytet ska ske via Byggmästarportalen.

För de boende som inte har tillgång till en dator kan man lämna ett brev med sin fråga, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer i den svarta brevlådan som sitter på gallret på baksidan av Lillåkersvägen 30, intill de blåa bodarna på gallret till etableringen.

Därefter kommer berörd person på BMG kontakta boende i fråga.

Är man osäker på vem som ska hantera ens felanmälan/ärende så ska man registrera sitt ärende via HSB:s länk alternativt via telefon.

Tidplan stambyte och värmearbete

Avisering kommer ut ca 8 veckor innan rivstart.
BMG skickar ut start och stopp tid för respektive etapp i god tid.

Hus 1, (Port 26,28,30,32) – 2020 V.41-16
Hus 14, (Port 20,22,24) – 2021 V.8-25

Tidsplan Hiss-renovering av KONE

Hus 2, (Port 38,40,42,44) – 2021 V.2-7
Hus 1, (Port 26,28,30,32) – 2021 V.16-21
Hus 14, (Port 20,22,24) – 2021 V.32-37

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar

Beskrivning av värmesystem Brf Kantarellen

BMG kommer att lämna ett informationsblad i samband med besiktningen angående drift och skötsel för värmearbetet. Så att boende inte ska hinna uppleva att det är kallt utan att ha ett svar.

Beskrivning

Skötselanvisningar

 • Golv
 • Kakel
 • Målade ytor
 • Foder, socklar
 • Porslin
 • Spegelskåp och Kommoder
 • Emalj
 • Blandare
 • Golvbrunn
 • Ventilationsdon
 • Duschväggar
 • El buren golvvärme T2 Blå med NRG-DM termostat
 • Värmesystem
 • Jordfelsbrytare

Skötselanvisning