Kort info kring Byggmästargruppens ansvar och arbete i BRF Kantarellen.

Byggmästargruppen har fått i uppdrag av föreningen BRF Kantarellen att genomföra stambyte, värmearbete samt en uppfräschning av trapphusen, målning samt byta golv.

OBS, hissarna ingår inte i BMGs entreprenad.

Kommunikation med BMG

Samtlig kommunikation gällande frågor/felanmälningar under pågående arbete direkt kopplat till värmearbetet och stambytet ska ske via Byggmästarportalen.

För de boende som inte har tillgång till en dator kan man lämna ett brev med sin fråga, lägenhetsnummer, adress och telefonnummer i den svarta brevlådan som sitter på gallret på baksidan av Lillåkersvägen 30, intill de blåa bodarna på gallret till etableringen.

Därefter kommer berörd person på BMG kontakta boende i fråga.

Är man osäker på vem som ska hantera ens felanmälan/ärende så ska man registrera sitt ärende via kundservice@fasthetsagarna.se.

Tidplan stambyte

Avisering kommer ut ca 8 veckor innan rivstart.
BMG skickar ut start och stopp tid för respektive etapp i god tid.

Värmearbetet – Kalla rum och ökat ljud mellan lägenheter

Nu är hela värmesystemet utbytt i föreningen. Alla element, värmestammar och ledningar i källare och i mark mellan husen är utbytta. Värmesystemet har också injusterats, så att vattenflödet i varje element motsvarar värmebehovet.

Det kommer att innebär lägre kostnader för uppvärmningen, men också att vi får jämnare inomhustemperatur, som ska ligga på 21 grader 1 meter in i rummet.

Om du trots detta upplever att det är kallt i lägenheten, eller i något rum i lägenheten, kan det bero på brister i ytterväggarna. Vi har i några fall tätat mellan väggelementen, och därmed minskad golvdraget. Skicka en felanmälan om du har kallt, eller om du upplever drag från golvsocklarna.

Flera boende har framfört klagomål på ökat ljud mellan lägenheter. Ljud kan ta sig via ventilationskanalerna, som rensas i samband med stambytet. Rena kanaler leder ljudet väldigt bra. Överhörningen kan också bero på att det inte är tillräckligt tätat kring värmerören. Anmäl överhörning enbart i de fall du bedömer att ljudet går via otätheter kring värmeledningarna. Där ska det vara tätt och det är bra om eventuella fel uppmärksammas.

Tidsplan Hiss-renovering av KONE

Hus 1, (Port 26,28,30,32) – 2021 V.16-21
Hus 14, (Port 20,22,24) – 2021 V.32-37

Vanliga frågor och svar

Frågor och svar

Beskrivning av värmesystem Brf Kantarellen

BMG kommer att lämna ett informationsblad i samband med besiktningen angående drift och skötsel för värmearbetet. Så att boende inte ska hinna uppleva att det är kallt utan att ha ett svar.

Beskrivning

Skötselanvisningar

 • Golv
 • Kakel
 • Målade ytor
 • Foder, socklar
 • Porslin
 • Spegelskåp och Kommoder
 • Emalj
 • Blandare
 • Golvbrunn
 • Ventilationsdon
 • Duschväggar
 • El buren golvvärme T2 Blå med NRG-DM termostat
 • Värmesystem
 • Jordfelsbrytare

Skötselanvisning