På ordinarie föreningsstämma lördagen den 21 april 2018 beslutade medlemmar att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätten som krävs för att kunna genomföra stambyte och rördragning i samband med byte av värmesystem och även överta medlemmens underhållsansvar under den perioden. Beslutet togs med erforderliga 2/3 majoritet. Projektet har fortskridit på ett gynnsamt sätt sedan dess.

Mer bakgrundsinformation om projektets ekonomi och tidsplan samt detaljer om tekniska lösningar och en teknisk och ekonomisk jämförelse med en annan bostadsrättsförening som genomför ett stambytesprojekt efterlystes av ett antal medlemmar. Denna information har nu sammanställts och finns i dokumenten nedan.

Kallelsen, bilagor och fullmakt till extrastämman den 15 november 2018 finns här.


Nyhetsblad tema extrastämma / stambyte
Nyhetsblad Nr.6 2018

Bakgrundsinformation
Information – Projektets omfattning, teknik, kostnad, jämförelse med annan förening tid
Information – Projektet och föreningens ekonomi