Fastighetsägarna Service – Kanalen in- och första kontakten för boende/medlemmar

Fastighetsägarna Service huvudsaklig uppgift är att svara på boende/medlemmars inkommande samtal och mejl. Det kan vara allt från felanmälan, avifrågor etc. Fastighetsägarna Service också för att fördela föreningens hyresobjekt, t.ex. P-platser, externa förråd etc.

Gränsdragning och uppklarning:

Fastighetsägarna Service får ofta in frågor o synpunkter från boende gällande pågående projekt i BRF Kantarellen 11. Följande  gränsdragningar gäller:

  • Vid inkommande frågor gällande pågående projekt (stambyte och värmearbete) hänvisar Fastighetsägarna Service till BMG. Handläggarna kan även ta emot en anmälan för att vidarebefordra den till Nelly Olsson på BMG. Viktigt att alltid ta med det interna lägenhetsnumret (1 till 788) (ej lantmäteriets). Om BMG anser att felanmälan är relaterat till pågående projekt skickar de ärendet tillbaka till Fastighetsägarna Service som gör en felanmälan enligt egen rutin till ansvarig fastighetsskötare.
  • Boende/medlemmar har fått tydlig information från styrelsen gällande eventuell ersättning på månadsavgiften. Om eventuell ersättnings ska ges inkommer Fastighetsägarna Service med information avseende objekt och ersättningsbelopp.
  • Om medlem/boende har fått avslag på eventuellt önskemål eller felanmälan av övriga projektpartners (BMG och AFRY) och väljer att kontakta Fastighetsägarna Service kommer en dialog först att ske med de övriga projektpartners innan man lämnar konkret svar till boende/medlem.
  • Boende/medlem som ringer in och fel anmäler värmen i bostaden rekommenderas att kontrollera temperaturen i första hand. Finns inte den möjligheten och/eller boende upplever kyla kommer en felanmälan att göras via fastighetsskötaren på HSB. Styrelsen har i avsikt att informera boende om betalningsansvar om mätvärden är på och över acceptansnivå. Tips gällande mätning av temperatur finns i följande filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=kFz1J9glc_0&feature=youtu.be