KoMS Boendeservice – Kanalen in- och första kontakten för boende/medlemmar

KoMS huvudsaklig uppgift är att svara på boende/medlemmars inkommande samtal och mejl. Det kan vara allt från felanmälan, avifrågor etc. KoMS kontaktar ej Förvaltaren eller Styrelsen, utan lägger ärende över till Styrelseservice.

Styrelseservice huvudsakliga uppgift är att stötta styrelsen och fördela uppgifter/frågor vidare till övriga verksamhetsområden vid behov. Ansvarar också för att fördela föreningens hyresobjekt, t.ex. P-platser, externa förråd etc. Kontaktar förvaltare Bengt vid behov men ej styrelsen. Rapporterar till Tarang om vidare kontakt med styrelsen behövs.

Gränsdragning och uppklarning:

KoMS får ofta in frågor o synpunkter från boende gällande pågående projekt i BRF Kantarellen 11. Volymen har på sistone ökat och efter senaste mötet gäller följande gränsdragningar:

  • Vid inkommande frågor gällande pågående projekt (stambyte och värmearbete) hänvisar KoMS till BMG. Handläggarna kan även ta emot en anmälan för att vidarebefordra den till Nelly Olsson på BMG. Viktigt att alltid ta med det interna lägenhetsnumret (1 till 788) (ej lantmäteriets). Om BMG anser att felanmälan är relaterat till pågående projekt skickar de ärendet tillbaka till KoMS som gör en felanmälan enligt egen rutin till ansvarig fastighetsskötare.
  • Boende/medlemmar har fått tydlig information från styrelsen gällande eventuell ersättning på månadsavgiften. Om eventuell ersättnings ska ges inkommer förvaltare med information avseende objekt och ersättningsbelopp.
  • Om medlem/boende har fått avslag på eventuellt önskemål eller felanmälan av övriga projektpartners (BMG och AFRY) och väljer att kontakta KoMS kommer en dialog först att ske med de övriga projektpartners innan man lämnar konkret svar till boende/medlem.
  • Boende/medlem som ringer in och fel anmäler värmen i bostaden rekommenderas att kontrollera temperaturen i första hand. Finns inte den möjligheten och/eller boende upplever kyla kommer en felanmälan att göras via fastighetsskötaren på HSB. Styrelsen har i avsikt att informera boende om betalningsansvar om mätvärden är på och över acceptansnivå. Tips gällande mätning av temperatur finns i följande filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=kFz1J9glc_0&feature=youtu.be
  • KoMS har mottagit skötselråd från BMG och kommer även att informera om HSBs skötselråd till boende/medlemmar. HSBs skötselråd finns i följande länk: se/stockholm/hemmatips