Avbrott varmvatten 12 mars (H17-33)

Med kort varsel kommer det tyvärr att bli störningar i varmvattnet på Högsätravägen 17-33 från klockan 10 i dag den 12 mars. Avbrott/störning beräknas pågå en eller ett par timmar på grund av arbete i undercentralen för längan. 

Kunderservice hos Fastighetsägarna kommer ha uppdaterade uppgifter under dagen i den mån arbetet skulle dra ut på tiden. 

Kom och träffa styrelse och valberedning den 18 februari!

Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening är ett viktigt uppdrag. Besluten som tas påverkar hela området och alla som bor här. Det är alltså ett stort ansvar och därför också viktigt att fler röster blir hörda. Dessutom finns det fler förtroendeuppdrag inom föreningen som är lika viktiga!

När vi nu närmar oss årsmöte 2024 vill vi därför gärna träffa dig som är nyfiken, funderar på att ställa upp till någon post till styrelse, som internrevisor eller i valberedningen.

Vill du veta mer om att var förtroendevald i vår förening? Kom då till öppet hus i styrelselokalen söndagen den 18 februari mellan 13.00 och 15.00. Adressen är Lillåkersvägen 26B (ovansidan på garage P2).

På plats kommer det att finnas representanter från såväl styrelse som valberedning och internrevisorer.

Välkomna!

Påminnelse om motioner till årsmötet 2024!

Vi planerar att hålla årets ordinarie årsmöte den 15 maj. Datumet är än så länge preliminärt då alla papper måste vara klara i god tid, men spar gärna ner det i kalendern då vi vill se så många som möjligt närvara. 

Styrelsen ser också fram emot att få in motioner från medlemmarna som stakar ut riktningen för verksamheten framåt.

Motioner till årsmötet 2024 ska vara inlämnade senast den 29 februari. För att underlätta såväl hanteringen av motioner som chanserna att få igenom ett förslag vill vi gärna påminna om följande:

1. En motion ska behandla en enskild fråga. Har du flera saker du vill motionera om, skriv fler motioner.

2. Sammanfatta vad motionen handlar om redan i rubriken.

3. Gör en kort beskrivning av nuläget, problemet eller behovet du vill lyfta fram.

4. Argumentera för varför du vill ha en förändring.

5. Ange ditt förslag till lösning och beskriv gärna extra tydligt de fördelar du själv ser om ditt förslag godtas av stämman.

6. Avsluta med en tydlig ”att-sats” – dvs ett tydligt förslag man kan ta beslut om på stämman. Du kan skriva fler än ett förslag till beslut, men det är då viktigt att man förstår skillnaden mellan de olika alternativen.

Vill du ha inspiration eller instruktioner om hur man bäst skriver en motion finns det många guider att följa på nätet.

Vad: Motioner till årsmöte i HSB BRF Kantarellen 11 2024

När: Senast den 29 februari Hur: mail till motioner@brfkantarellen11.se, alternativt (ut)skrivet i fysisk form i brevlåda vid kanslilokalen, Lillåkersvägen 26B.

Save-the-date: Preliminärt datum för årsmöte 2024 är den 15 maj. (Avvakta kallelse för exakt datum, tid och plats).

Vid frågor eller funderingar om motioner och hur dessa hanteras av styrelsen fram till dess att de presenteras i årsmöteshandlingarna går det bra att maila på styrelsen@brfkantarellen11.se.

Vi behöver dig som vill göra nytta i styrelsen!

Nuvarande styrelse behöver delvis förnyas i samband med årsmötet samtidigt som vi också går in i en ny period efter många utförda och avslutade projekt i föreningen. 

Föreningen har behov av tre till fyra nya styrelsemedlemmar för att säkerställa att engagemang och kunskap kommer att finnas i styrelsen på sikt. De nya styrelsemedlemmarna får gärna ha kunskaper och erfarenheter inom ekonomi, fastighet och juridik men även annan kompetens välkomnas.

Vi i valberedningen hoppas att det finns många som är villiga att engagera sig i detta vårt gemensamma intresse.

Mejla din intresseanmälan till valberedningen@brfkantarellen11.se

Hör gärna av er om ni har några frågor, se telnr nedan eller mejla till valberedningen@brfkantarellen11.se

Vänliga hälsningar
Valberedningen

Ingela Frödin, 0761906767
Edmond Cseh, 0707634290

Nyhetsbrev december 2023

Några tankar efter ett drygt halvår i styrelsen

Ett av mina personliga mål med att gå in i styrelsen på stämman i maj var att se över och förbättra kommunikationen mellan förvaltning, styrelse och boende i området. Jag tror (och hoppas) att många upplever kommunikationen som bättre än tidigare, men samtidigt har vi mycket kvar att lösa innan vi har den öppna dialog och samvaro som jag själv tycker att vi ska ha i vårt område. Styrelsen har dock haft en hel del att göra under detta första halvår vilket lett till att vi inte hunnit med i närheten av så mycket vi egentligen vill.

Vi har fokuserat på två områden. Det ena är vår ekonomi där vi måste se till att vi har tillräckliga medel framåt för att klara våra åtaganden. Det resulterade i ett svårt och jobbigt, men nödvändigt beslut om avgiftshöjning nästa år. Om det inte händer stora förändringar i vår omvärld den närmsta tiden ska den höjningen dock vara nog för att klara oss igenom det ränteläge som är i dag på marknaden, såväl vad gäller utgifter som nödvändiga amorteringar på lån och att börja bygga upp en buffert för framtida underhåll. De senaste dagarna har det dessutom börjat komma vissa mer positiva nyheter om ekonomin vilket är mer än välkommet, men det är tyvärr inget som påverkar oss på kort sikt och det förändrar i nuläget inte nödvändigheten i den höjning av avgifterna vi beslutat om.

Det andra fokusområdet är förvaltningen. Vi har sedan 2021 en helhetsförvaltning från Fastighetsägarna och det är ingen hemlighet att det finns många åsikter om hur det uppdraget sköts bland våra medlemmar. Styrelsen kan konstatera att det absolut finns fog för en hel del kritik, men också att vi har en motpart i Fastighetsägarna som har som ambition och vilja att leverera på topp. Där måste även vi som beställare ge dem såväl verktyg som möjligheten att göra just det. Något vi arbetar med gemensamt vad gäller i princip alla delar av förvaltningen och skötseln av området.

Vad har då hänt sedan den nya styrelsen valdes in i våras? I det här nyhetsbrevet har vi sammanfattat några av de viktigaste nyheterna. Det mesta som står här har tidigare publicerats på hemsidan (www.brfkantarellen11.se) samt genom Fastighetsägarnas boendeapp. Frågor har förstås också diskuterats i vår Facebook-grupp. Notera att Facebookgruppen inte är en officiell kanal för nyheter från föreningen, men att man mer än gärna får vara med där och diskutera vårt område.

Nu ser vi snart ett nytt år komma och vi hoppas på en fin, vit jul. Julgranen har kommit på plats och vi ser en hel del fint julpynt på balkongerna. Dessutom ser det ut som att vi strax efter nyåret kan få igång uthyrningen av gästlägenhet och gemensamhetslokal (12:an) igen. Inte en dag för tidigt!

Mitt nyårslöfte som ordförande i styrelsen blir därmed att fortsätta på inslagen linje och kämpa för att förvaltningen ska nå upp i den toppklass som utlovats och som vi kan och ska kräva. Men jag hoppas också kunna ta flera av de ytterligare steg för inkludering, dialog och grannsämja i området som jag och de övriga i styrelsen vill få till.

Därmed vill jag, och hela styrelsen med mig, önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Mårten Brink
Ordförande HSB BRF Kantarellen 11

 

Avgiftshöjningar

Under början av 2024 kommer avgifterna för bostadsrätter i vårt område att höjas med totalt 32 procent. Höjningen sker i två steg. Den 1 januari höjs avgifterna med 20 procent och från och med den 1 april ytterligare 10 procent.

Höjningen är inget vi tar lätt på som styrelse och vi är fullt medvetna om att det kan bli ekonomiskt utmanande för boende i området. Styrelsen bedömer dock att höjningen är nödvändig för att vi ska kunna hantera de kostnader som finns i området sett till den lånebild vi har och allmänt högre kostnader för drift och underhåll av våra fastigheter och område.

Våra lån har fram till nu till största del varit bundna till mycket förmånlig ränta jämfört med dagens räntenivåer. Under 2024 förfaller flera lån till omförhandling, något styrelsen bevakar noga, med den övergripande målsättningen att skapa förutsägbarhet och stabilitet i vår ekonomi.

 

Extra förråd – vad hände med prishöjningen?

I området har vi ett antal extra förråd som kan hyras av boende. Tidigare styrelse aviserade i våras en höjning av priserna för dessa förråd, ett beslut som nuvarande styrelse backat tillbaka av en rad anledningar. Skälen till höjningen var flera, men främst det faktum att det i dagsläget är olika pris på likvärdiga förråd – en situation som måste lösas framåt.

Nuvarande styrelse har meddelat att de gamla priserna gäller tills vidare. Ambitionen är att en reglering av priserna, med särskilt fokus på enhetlig prissättning för lika typer av ytor, ska ske till det andra kvartalet 2024.

Är du intresserad av ett extra förråd redan nu? Hör av dig till fastighetsägarna och se vad som är ledigt eller ställ dig i kö.

 

12:an och gästlägenheten

I början av nästa år kommer det återigen vara möjligt att boka vår gästlägenhet och vår aktivitetslokal 12:an. Efter flera år i vila har vi nu fått hittat en acceptabel lösning för allt från bokning till betalning av lokalerna. Gästlägenheten har fått en aning högre pris än tidigare och hamnar nu på 500 kronor per natt. 12:an har kvar samma pris som tidigare och kostar 300 kronor per tillfälle.

Exakta regler för uthyrning, städ och datum för öppning kommer inom kort på hemsidan!

 

Boendeappen – ladda ner den i dag!

För dig som inte redan gjort det rekommenderar vi varmt att ladda ner boendeappen som tillhandahålls av Fastighetsägarna.

Genom boendeappen får du snabbt och enkel tillgång till avier, information som rör föreningen samt möjligheten att snabb och enkelt ställa frågor eller felanmäla något till Fastighetsägarna. Vill du ladda ner appen finns mer information på https://www.fastighetsagarna.se/tjanster/boendeappen/.

 

Styrelsemail

Att ta kontakt direkt med styrelsen har varit en utmanande affär de senaste åren, något vi tagit tag i och löst. Nu kan den som vill maila direkt till styrelsen på styrelsen@brfkantarellen11.se. Vi vill påminna om att adressen inte är till för förvaltningsfrågor, felanmälningar och liknande. Dessa skall som tidigare anmälas direkt till förvaltaren.

 

Vinterunderhåll

Vi har i år tecknat avtal med Lidingö Trädgårdscenter för att hantera snöröjning och halkbekämpning i området. De har funnits i området i många år tidigare och anses allmänt vara bland de absolut bästa som finns att tillgå för dessa tjänster på ön. Hittills har det fungerat mycket väl och vi hoppas att alla uppskattar deras tjänster.

Vi vill dock påminna om att det är en omöjlighet att i alla lägen hålla våra vägar såväl snö- som halkfria, så var försiktiga när det är halt och ha tålamod med att det ibland kan finnas snö innan de hunnit ut och ploga.

Har du inte redan gjort det, så ta också gärna in din cykel från ställen på utsidan. Det underlättar enormt för de som plogar.

 

Soprummen och källargångar – ordning allmänt och elektronikåtervinningen försvinner

Vi vill återigen å hela föreningens vägar påminna och be om att alla respekterar de regler som finns i våra soprum. Att lägga sina förpackningar eller sitt avfall i fel kärl innebär betydande merkostnader för föreningen. Att ställa grovsopor i källargångar eller soprum innebär också merarbete och kostnader. Totalt sett handlar det om stora summor som faller tillbaka på alla boende.

Från årsskiftet görs två ändringar som berör soprummen. För det första kommer styrelsen att mer aktivt börja eftersöka och kräva ersättning av de boende som inte respekterar reglerna. Kostnaden för att några slarvar ska inte falla på dem som sköter sig. För det andra kommer vi att ta bort möjligheten att lämna mindre elektronikavfall i våra soprum. Detta har flera orsaker, men ur ren sorteringssynpunkt är det ett av de kärl som varit störst problem med och där många dumpar grovsopor som inte hör hemma i våra sophus.

För grovsopor hänvisar vi till Stockby återvinningscentral. För de som inte har tillgångtill bil, fråga i Facebookgruppen då det ofta finns andra boende som mer än gärna hjälper till.

 

Elkostnader

Inför den kallare delen av året vill vi påminna om hur våra elpriser fungerar. Föreningen har gemensamt elavtal. Det innebär att föreningen betalar för all el som används, även i de enskilda lägenheterna, och sedan tar betalt av de boende i eDerhand. EDersom vi aviserar tre månader i taget blir det därmed oDa en fördröjning av kostnader för högre elförbrukning eller högre elpriser för föreningen. Lite förenklat: det en boende förbrukar i el i januari faktureras inte förens i april.

Hjälp också gärna till att stänga ytterportar och dörrar till soprummen. Det spar elkostnader för alla boende.

 

Hemsidan – ett pågående arbete

Föreningen har en hemsida som tjänat oss väl under lång tid. Med åren har den dock byggts på och hanterats av olika personer, vilket lett till att den med tiden blivit rörig och ostrukturerad. Vissa saker är svåra att hitta och andra är direkt felaktiga. Styrelsen vill med detta kort meddela att vi jobbar på det och hoppas kunna komma med en uppdaterad och hundraprocentigt aktuell hemsida inom kort.

Hemsidan är vår primära kommunikationskanal till medlemmarna, så håll gärna koll på den löpande för att försäkra dig om att du har den senaste informationen från föreningen.

Hemsidan finns på https://brfkantarellen11.se/.

 

Engagera dig i föreningen – kontakta valberedningen!

Vill du sitta i styrelsen eller känner du någon som absolut borde vara med? Hör i så fall av dig till valberedningen och anmäl intresse, ställ frågor eller ta reda på vilka kompetenser som behövs.

Valberedningen nås på valberedningen@brfkantarellen11.se.

 

Ordning och störningar i området – tänk på ljulbelysningen!

I ett så stort område som vårt irriterar man sig ibland på varandra. Det är ofrånkomligt. Men det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att boendet ska vara så trivsamt som möjligt för alla. Därför är det en självklarhet att vi alltid kopplar hundar i området och att vi plockar upp såväl hundbajs som håller rent och snyggt runt portar och papperskorgar. Dessutom respekterar vi tider för renoveringar, ljud och annat som kan störa våra grannar. Fimpar och snus hör heller inte hemma på marken, utan i någon av våra papperskorgar.

Här vill vi särskilt påminna om att även starka och blinkande ljus kan vara ett störningsmoment. Hur fint det än är med julbelysning på balkongerna bör man därför försäkra sig om att den inte stör grannar på nätterna.

 

Nyår = fest = raketförbud!

Inför nyårsfirandet vill vi påminna om att det är absolut förbud mot alla former av raketer och smällare i området. Inte minst för att bespara alla husdjur plåga, men även för att minimera störningar, brandrisk och nedskräpning överlag i området.

Extra informationsmöte om ekonomin – om du missade det förra!

Söndagen den 3 december kommer vi att arrangera ett extra ekonomimöte för medlemmarna. Detta möte är främst avsett för de som missade det förra tillfället i slutet av september.

Vi kommer att dra delar av den presentation som visades i september som också visar grunden för den nu beslutade avgiftshöjningen. Självklart finns det också utrymme för frågor och diskussion.

När: 3 december
Var: 12:an (Lillåkersvägen 12B)
Tid: 10.00-12.30
Anmäl närvaro: styrelsen@brfkantarellen11.se

Vi kommer till en början att dra en gräns vid 15 deltagare. Om fler anmäler sig ser vi över att sitta mer trångt eller arrangera ytterligare en träff. Då lokalen är begränsad i storlek är det viktigt att de som inte var med på det förra mötet får prioritet att närvara. Anmälningar hanteras i den ordning de kommer in via mailen. 

Uppdaterad information om extra förråd i föreningen 

Styrelsen har beslutat att ytterligare skjuta upp en eventuell höjning/justering av priserna för de extra förråd som finns att hyra för boende i området. Därmed gäller de gamla priserna även för första kvartalet 2024. 

Ytterligare information om eventuell höjning/justering kommer i god tid innan 1 april 2024.  

Observera att detta endast gäller extra förråd, inte de nätförråd som finns i skyddsrummen i källargångarna som ingår i kostnaden för bostaden. Har du inte ett extra förråd berörs du inte av detta beslut. 

Notera även att de som framöver vill behålla dessa extra förråd ska underteckna det nya avtal som skickades ut under sommaren av förvaltaren, men att de nya priserna i det utskicket alltså inte gäller. 

Information om avgiftshöjning i HSB BRF Kantarellen 11 2024

Styrelsen har på styrelsemötet 2023-10-02  fattat beslut om att höja årsavgiften för medlemmarna i HSB BRF Kantarellen 11 under början av 2024. Höjningen kommer att vara på cirka 30 procent från dagens nivåer, men höjningen sker i två steg. Från den 1 januari 2024 höjs avgiften med 20 procent och från den 1 april höjs avgiften med ytterligare 10 procent. 

Anledningen till att avgiften höjs är framförallt att föreningen får mycket högre räntekostnader under kommande år i kombination med den allmänt ökade prisnivån i samhället. Den nya avgiften bedöms vara nödvändig för att vi ska klara löpande utgifter, som drift och underhåll, men även för att bygga buffert för framtiden och fortsätta att amortera.   

Föreningens ekonomiska situationen är överlag stabil, men med höga lån och därmed hög räntekänslighet är amortering en nödvändighet. Efter många år med stora projekt som genomförts i området har vi från i år påbörjat amortera på våra lån, något som vi måste fortsätta göra på en rimlig nivå.  

Styrelsen utesluter inte att det kan behövas ytterligare höjningar framöver beroende på ränteläge och den fortsatta ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Vi bedömer dock att den nuvarande höjningen är en acceptabel balansgång mellan föreningens behov av ökade intäkter och att ändå hålla nere avgiften så mycket som möjligt för att underlätta för alla medlemmar i föreningen.  

Detta är också anledningen till att vi delar upp höjningen i två steg. På så sätt hoppas vi ge möjlighet till alla medlemmar att bättre kunna planera för den kommande höjningen.  

Beslutet från styrelsen är baserat på de ekonomiska underlag och analyser som redovisades under medlemsmötet 2023-09-27 . För de som inte kunde delta då kommer det att sättas upp nytt datum inom kort för att visa på samma beräkningar och siffror.  

/Styrelsen