Nyhetsbrev #6

Ingen person av idag kan ha missat den nya ekonomiska verkligheten vi står inför i Sverige. Det ekonomiska läget är bekymmersamt, kostnaderna stiger rejält för varor och tjänster. Riksbanken arbetar med alla tillgängliga medel för att stävja inflationen och den förändrade räntenivån påverkar vår förening negativt eftersom föreningen i dagsläget är högt belånad. Föreningens låneskuld är idag 420 miljoner kronor.

Styrelsen letar kontinuerligt efter möjligheter till kostnadsbesparingar, men ser även över hur vi kan öka föreningens intäkter. Ett exempel på detta är de parkeringsplatser där vi tidigare hade blomlådor som kostade föreningen stora belopp men nu istället återställts till parkeringsplatser som genererar inkomster, ett annat är de gamla hissrummen som nu byggs om till förråd som kan hyras ut. Den nuvarande styrelsen och kommande styrelsers uppgift är att säkerställa så amorteringar sker. Styrelsen planerar att börja amortera av föreningens skulder med 12 miljoner kronor i år.

Vi vill återigen påpeka att det inte är tillåtet att röka hasch eller marijuana i Sverige. Enligt svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika. Var uppmärksamma på vad som händer i området och polisanmäl all typ av narkotikahantering. Tänk på att det är de som köper och nyttjar hasch, marijuana eller annan narkotika som skapar gängkriminaliteten och relaterad brottslighet.

Föreningsstämman

Snart är det dags för den årliga föreningsstämman. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och där fastställs bland annat resultat och balansräkningen för föregående år samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Dessutom väljs styrelse, valberedning och revisor för nästkommande år. Ovan nämnda är ett litet utdrag av vad som genomförs och beslutas på föreningsstämman och det är bostadsrättsägaren viktigaste möte under året.

För att en ekonomisk förening, som vår, ska fungera så demokratiskt som möjligt är det viktigt att så många som möjligt deltar och det är styrelsens förhoppning att så många som möjligt deltar och gör sin röst hörd.

Valberedningen

Valberedningen arbetar med att ta fram förslag till nästa års styrelse, vill du nominera någon till styrelsen eller kanske ställa frågor till valberedningen, kontakta dem då via e-post på adressen: valberedningenk112022@gmail.com.

Motioner

Motionstiden för förslag till beslut inför årsstämman gick ut den sista februari 2023, styrelsen kommer nu ta del del av dessa och besvara dem till årsstämman. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som tagit sig tiden att skicka in motioner till årets föreningstämma.

Medlemsmöte

Föreningens medlemsmöte är inplanerad till den 5:e april 2023. Styrelsen och fastighetsägarna kommer att informera om stort och smått kring vad som pågår i föreningen, men framför allt är mötet tänkt som ett forum där föreningens medlemmar kan ställa frågor och uttrycka synpunkter. Vi hoppas att så många som möjligt vill komma, så planera redan nu in dagen i kalendern.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Arbetet kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda fortgår och vi kommer kontakta de som lämnat intresseanmälan under vårkanten. En uppdaterad policy gällande regler kring lägenhetsdörrarna är under bearbetning och information kring denna kommer publiceras på vår hemsida www.brfkantarellen11.se under våren. Tänk på att utbyte av lägenhetsdörr alltid kräver styrelsens godkännande.

Tvättstugan

Med anledningen av att det inte finns nog med tvätttider för alla boenden som önskar tvätta i tvättstugan är bokningen av tvättstugan begränsad till ett tillfälle per vecka. Efter förändringen som genomfördes har tillgängligheten till tvättstugan förbättrats. Kostnaderna för tvättstugan har ökat signifikant med stigande elpriser och löpande underhåll, det är därför bra om man väljer ett tvättprogram med lägre värme då det kraftigt reducerar förbrukningen.

Förråd

De som önskar ett extra förråd kan anmäla intresse till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se. Det finns olika typer av förråd, anmäl därför vilken typ av förråd ni är intresserade av. Förvaltaren återkommer därefter med besked om vad som finns tillgängligt. Förutom nätförråden i P2 garaget (62:50/förråd) finns även de gamla maskinrummen för hissarna (125:-/kvm) samt de gamla soprummen (125:-/kvm).

Elstödet och elpriset

Det första elstödet som började betalas ut den 20:e februari 2023 är endast avsett för hushåll med eget nätavtal. Boende i vårt område har inte eget nätavtal utan det är föreningen som står på nätavtalet. Elstödet som går till företag, juridiska personer och näringsidkare, dit vår bostadsrättsförening hör har ännu inte fått något elstöd. Om/när elstödet till bostadsrättsföreningen kommer, har styrelsen beslutat att dessa regleras mot elpriset. Elpriset ska, som tidigare meddelats, motsvara föreningens egna elkostnader utan tillägg.

Facebook och föreningens hemsidan

Styrelsens verktyg för kommunikation med boende och delägare är bl.a. vår hemsida www.brfkantarellen11.se och nyhetsbrevet. Däremot gäller inte detta Facebook. Många människor värnar sin integritet och det är därför inte önskvärt att tvinga boende att skapa ett Facebook konto. Facebookgruppen HSB Brf Kantarellen 11 är således enbart ett diskussionsverktyg för medlemmarna i vår förening. Styrelsen svarar inte på frågor eller inlägg gällande föreningen i
sociala medier i enlighet med föreningens kommunikationspolicy.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #5

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar och boenden en riktigt God jul och Gott Nytt År.
Ta gärna en promenad runt området och njut av julbelysningen och alla fina dekorationer runt
omkring. Väl hemma i lägenheten gör levande ljus det vackert och trivsamt, men glöm inte släcka dem när ni lämnar rum eller lägenheten. Brinnande ljus som glöms bort utgör en fara för bränder.

Förvaltning
Vi har från och med årsskiftet en ny förvaltare.
Vi hälsar Kevin välkommen och ser fram emot ett bra och givande samarbete.
Medlemmar och hyresgäster som inte har kunnat få sitt ärende löst via telefon eller digitalt
kan boka tid med förvaltaren måndagar kl.18:00 (ej under juli månad), skicka begäran till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se

Förråd
Det finns fortfarande lediga förråd att hyra i vårt område. Vid intresse skicka anmälan till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.

El- och värmekostnader
Vi behöver alla hjälpas åt att få ner fastighetskostnaderna på el, värme och varmvatten.
Om ni tycker värmen i er lägenhet är för hög eller upptäcker att källaren eller trapphusen är onödigt varma, vänligen anmäl detta till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.
Förhoppningsvis hjälps vi alla åt att fortsättningsvis stänga öppna ytterdörrar.
Hybrid- och elbilar får inte under några omständigheter laddas i området. För detta krävs laddboxar vilket föreningsstämman beslutat att föreningen inte ska investera i.

Hissar
Vi har ett serviceavtal med KONE för skötsel av våra hissar. Vid störningar, fel eller sabotage kan felanmälan göras dygnet runt på telefon 0771-50 00 00. Ordinarie servicetider är måndag till fredag mellan kl. 07:00 – 16:00, övrig tid räknas som jourtider.
Föreningsmedlemmar ringer ofta KONE på grund av att grus har fastnat i dörren, fastställ gärna att så inte är fallet innan du ringer, eftersom det kostar föreningen mycket pengar.
All avhjälpande underhåll och reparationer debiteras på löpande räkning. Jourtiden är väsentligt dyrare och utryckning sker naturligtvis om någon har fastnat i hissen däremot får underhåll och reparationer vänta till kommande vardag.

Lägenhetsdörrar och brandskydd
Arbetet kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda fortgår och vi återkommer inom kort med mer information.

Yttre och inre miljö
Våra träd – Efter det kraftiga snöfallet senast har flertalet träd i vårt område kommit till skada,
första steget är åtgärdat och nu tillkommer arboristernas arbete, först därefter kommer grenar etc forslas bort.
Sophantering – Till jul och nyår får vi hjälpas åt lite extra med sophanteringen.
Följ anvisningarna, glöm inte att kartonger ska vikas ihop, tryck ihop (komprimera) soporna redan i hemmet och lämna grovsoporna till Stockby Returpark.
Balkongrökning – Notera att balkongrökning enligt lag är tillåtet och att föreningen inte har rätt att förbjuda detta men samtidigt gäller även att man inte ska störa sina grannar, vilket gör gränsdragningen svår. Bästa lösningen är att prata med sin granne om man upplever ett problem. Det är däremot inte tillåtet att röka hasch eller annan narkotika i Sverige. Enligt svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika. Att röka hasch eller marijuana medvetet är således en olaglig handling och bör givetvis polisanmälas.
Ordningsregler – På förekommen anledning vill vi påminna om ordningsreglerna i vårt område
Renoveringar får ske vardagar kl.08.00-18.00 samt helger kl.10.00-15.00. All renovering som
medför avstängning av vatten, omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna måste aviseras i porten tre dagar i förväg.
Hög musik eller andra störande ljud exempelvis från tvättmaskiner, torktumlare eller annan
utrustning får inte förekomma mellan klockan 22.00 och 07.00. För övriga tider gäller regeln om att visa hänsyn. I samband med fester och liknande bör grannarna informeras i förväg. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Fullständiga ordningregler finns på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/regler/ordningsregler/

Snöröjning
Vi kan alla hjälpas åt med att underlätta för snöröjningen:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området
  • Parkera inte din bil inne på området

Motioner
Förslag, för beslut av årsstämman, kan skickas till och med februari månad och alla medlemmar har rätt att skriva en motion. Motioner är lättast att förstå om du börjar med en kort bakgrund följt av ett förslag till beslut som börjar med en ”att-sats”. Tänk på att andra medlemmar bör förstå ”att-satsen” genom att bara läsa den delen. Skicka in motionen till styrelsen märkt “Motion 2023” via mailadressen: kundservice@fastighetsagarna.se

Valberedningen
Kan du tänka dig att arbeta i styrelsen eller att arbeta för föreningen, men inte sitta i styrelsen?Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på nästa års styrelse, mer information kommer att skickas ut efter nyår.
Vet du redan nu med dig att du vill kandidera själv, nominera någon annan till styrelsen eller kanske ställa några frågor till valberedningen, kontakta dem då gärna via e-post på adressen: valberedningenk112022@gmail.com

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #4

November månad går mot sitt slut och kylan samt mörkret är nu här. Möjligheterna till utomhusaktiviteter minskar väsentligt, regn och mörker är som bekant inte vidare attraktivt, men med snön som hör vintern till blir det ljusare och vinteraktiviteterna vaknar till liv.
Idag är det första advent och med den börjar julförberedelserna och julfirandet för många. Nu kommer julstjärnorna och adventsljusstakarna upp. Levande ljus lyser upp hemmen och trivseln stiger, men tänk gärna på dina grannar, blinkande lampor kan störa enormt mycket och var försiktig med levande ljus.

Avgifter

Månadsavgifterna höjs med 20% från och med 1 januari 2023.
Beslutet utgår från principen att föreningen ska täcka sina kostnader med egna medel utan att låna pengar för drift och löpande underhåll.

Notera att beslutet fattats före Riksbankens penningpolitiska beslut om styrräntans nivå som tillämpas från den 30:e november 2022, om räntan och inflationen förändras kan avgifterna påverkas ytterligare. Föreningens mål är en ekonomi i balans med så små justeringar I avgiftsnivåerna som möjligt.

Från och med 2023 kommer årliga amorteringar att ske. För intresserade som vill läsa mer om ekonomin och underhållsplanen påminner vi om informationen från 2021, du hittar den på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/wp-content/uploads/2021/06/20210616-info.pdf

Det kan inte upprepas för ofta, försök undvika att slösa på el, värme och varmvatten. Öppna ytter- och källardörrarna kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som hamnar på månads- och hyresavgifterna, så stäng dem är ni snälla.

Elpriset

Lägenhetsinnehavarens elförbrukning stäms av kvartalsvis och debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Elpriset motsvarar föreningens egna elkostnader utan tillägg.
Vi har för övrigt minskat elförbrukningen med 8,6% under oktober månad jämfört mot samma period förra året, bra jobbat allesammans!

Projekt – Stambyte, värmesystem och hissar

Efter bytet av projektledningen från HSB till AFRY fick vi en trovärdig prognos. Utfallet väntas hamna nära prognosen om 330 milj kr. Möjligen något över eftersom de index som används för årets utgifter stigit kraftigt. Entreprenadarbetena i lägenheterna är färdiga.
Det som kvarstår är att hantera besiktningsanmärkningar.
I övrigt kvarstår en del kompletterande arbeten i trapphus och källare etc.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Arbetet med sammanställningen kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda har påbörjats.

Notera att större ombyggnader samt utbyte av ytterdörr kräver styrelsens skriftliga medgivande.

Föreningen uppfyller gällande brandskyddsföreskrifter. Vi vill påminna om att ur ett brandskydds- perspektiv får inte trapphus eller våningsplan användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, skor, sopor, tidningar etc.

Yttre och inre miljö

Vi alla bär ett gemensamt ansvar för ett trivsamt område.
Följ anvisningarna i soprummet och lämna grovsopor till Stockby Returpark.
Gör felanmälan till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se när ni ser felaktigheter, skräp eller vid skadegörelse och klotter.
Kostnader relaterade till om anvisningarna i soprummet inte följs, skadegörelse och nedskräpning som kan knytas till individuella personer kommer faktureras vederbörande.

Snöröjning

Snöröjning och sandning sker alltid så tidigt som möjligt för att underlätta för dig som boende.
Hur snabbt det sker beror på vädret och hur mycker snö som fallit.
Entréer och utanför trappuppgångar skottas alltid, så att du lätt ska komma in och ut, dessutom skottas även våra gångvägar, infarter till bilparkeringar och besöksparkeringar.
Angränsande ytor såsom cykel- och bilvägar samt vissa gångvägar tar kommunen bort snö ifrån.
Saker du kan hjälpa till med för att underlätta snöröjningen, så allt fungerar så bra som möjligt är:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området.
  • Om du cyklar året runt ställ cykeln på anvisad plats
  • Parkera inte din bil inne på området

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11

Nyhetsbrev #3

Så kom äntligen hösten till slut med sin klara luft och otroligt vackra färger. Vardagslivets normal-rutiner börjar sakta men säkert rulla på och vi ser framför oss, kallare och mörkare dagar.
I dessa tider med energibrist och mycket höga elkostnader är det viktigt att vi tillsammans spar på förbrukningen av el, värme och varmvatten. Tänk på att se till att ytter- och källardörrarna är stängda. Öppna dörrar kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som sedan hamnar på månads- och hyresavgifterna.
Om ni ser öppna dörrar vänligen stäng dem. Ifall alla hjälps åt så kommer nog de som ställer upp
dörrarna till slut att förstå att dörrarna ska vara stängda och dessutom ökar det säkerheten i området.

Blåljuskod

Blåljuskoden är ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen med syfte att säkerställa att blåljuspersonal vid behov snabbt får tillträde till husen.
Koden finns hos polisens ledningscentral och är endast tillgänglig för utryckningspersonal.
Det är alltså inte en kod för boende och den kan och ska inte anges när/om man ringer 112.
Tyvärr har blåljuskoden spridits i området och eftersom det sedan tidigare beslutats att inga allmänna koder ska finnas i omlopp så kommer den bytas ut.

Kameraövervakning

Övervakningskamerorna i området är nu åter aktiverade.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Glöm inte att anmäla ert intresse före den 28:e oktober 2022 (ej bindande) om ni är intresserade av samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda.
Anmälan görs till Fastighetsägarna Service eller genom att lägga en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”Lägenhetsdörr/Brandskydd”. Skriv vad ni är intresserade av:”Säkerhetsdörr”eller ”Säkerhetsdörr med brandbox” alternativt enbart ”Brandbox”.
Glöm inte att ange namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Elpriset höjs

Styrelsen har beslutat att till kommande månadsskifte dvs från oktober/november 2022 justera elpriset från 2:10 kr/kWh exkl. moms till 3:60 kr/kWh exkl. moms.
Moms tillkommer på avin och debiteras alltid separat till medlemmar och boende för elkostnader i respektive lägenhet. Föreningen som kollektiv ska inte bära medlemmars och boendes privata elkostnader. Vi vill på förekommen anledning även tacka den medlem som gjorde oss uppmärksam på ett feltryck i utskicket av den 21:a november 2021, där elpriset felaktigt angavs inklusive moms istället för det korrekta exklusive moms.

Avgifter

I dessa dyrtider kan det vara på sin plats att påminna om att HSB Brf Kantarellen 11 är en privat bostadsrättsförening som valt att vara medlem i HSB. Det finns dock inget krav att hyresgäster eller bostadsrättsägare måste vara medlemmar i HSB, det är upp till var och en att själv fatta beslut om man som enskild person/boende vill vara medlem i HSB eller inte.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11