Föreningen har installerat ett portlås- och passersystem till alla
entré portar, källardörrar, garage, extraförråd och tvättstugan.
Varje hushåll har tre taggar (nyckelbrickor). Din tagg ska fungera för alla
entré portar inom Kantarellen 11 på dagtid och för din egna huskropp
dygnet runt. Samma taggar ska fungera till tvättstugan och garage eller
vissa förråd om du hyr ett sådant.
Borttappade taggar måste anmälas snarast till Fastighetsägarna Service. Ange färgen på den borttappade taggen.
Kontakta även Fastighetsägarna Service för att köpa extra taggar för 80 kr per st.

Registrera så din telefon kan öppna porten
Du kan öppna porten med din telefon (mobil eller fast) efter att ditt/dina
nummer har registrerats. Hemliga nummer fungerar inte.
För att registrera ditt/dina nummer ska du skicka e-post till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se med följande uppgifter:
– Namn
– Adress
– Lägenhetsnummer
– Telefonnummer (max 5 st.) som du vill koppla till
FreeCall-funktionen


Instruktion för boende

Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon.
Gör så här för att låsa upp porten via din telefon (fast eller mobil)
1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall telefonnummer (se tabellen).
4. Låt 2 signaler gå fram, lägg sedan på luren.
5. Porten låses upp.

Din besökare har inte mobiltelefon.
Lägg ut en tillfällig portkod som gäller under 2 timmar. Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:
1. Meddela portkoden (=de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer) i förväg till din besökare
2. Ring till FreeCall telefonnummer enligt tabellen nedan. Låt 4 signaler gå fram, lägg sedan på luren
3. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den 4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Adress FreeCall nummer
Lillåkersvägen 2 – 8 08-420 570 24
Lillåkersvägen 10 – 16 08-428 648 10
Lillåkersvägen 18 – 24 08-643 844 9
Lillåkersvägen 26 – 30 08-420 502 88
Lillåkersvägen 32 – 36 08-791 903 9
Lillåkersvägen 38 – 44 08-428 647 27
Lillåkersvägen 46 – 52 08-420 545 23
Högsätravägen 5 – 9 08-599 974 78
Högsätravägen 11 – 15 08-662 264 1
Högsätravägen 17 – 27 08-122 920 30
Högsätravägen 29 – 33 08-4286 657 6
Högsätravägen 20 – 24 08-334 330
Högsätravägen 26 – 32 08-740 032 4

Instruktioner för besökare

Med mobiltelefon
Ring med din mobiltelefon till den boende du ska besöka. Den boende låser upp porten. Kostläsarens lampa lyser grönt så länge dörren är upplåst.

Utan mobiltelefon
Lås upp porten med den 4-siffriga, tidsbegränsade portkod du har tidigare fått av den du ska besöka. Knappa in den portkoden påkortläsarens knappsats. Kortläsarens lampa lyser grönt så länga dörren är upplåst.


Vanliga frågor

Vad kostar det att köpa extra taggar?
Extra taggar kostar 80kr/st och beställs via Fastighetsägarna Service. Observera att du, vid uthämtning av extra taggar, alltid måste ha med giltig ID-handling och vara huvudägare till din lägenhet. I annat fall måste du ha med en giltig ID-handling för huvudägaren, samt en daterad fullmakt från huvudägaren som anger att du har rätt att hämta ut dem.

Vad ska jag göra om jag tappar en tagg?
Om du tappar en tagg ringer du till Fastighetsägarna Service; och säger vilken färg på taggen du har tappat. Då kan vi lättare spärra denna tagg så inga obehöriga får den i sina händer. Du får hämta ut en ny, likadan tagg till en kostnad av 80kr.

Om nån har förlorat taggen och kommer hem sent?
Om man kommer hem sent och har tappat sin tagg så kommer man förmodligen göra på samma sätt som om man tappat nyckeln, vad man gör då, det är från person till person. Ett sätt är att aktivera FreeCall så man kan ringa till porten så denna öppnas via mobilen.

Varför är det olika färger på taggarna?
För att underlätta hantering vid förlust av tagg.

Kan jag gå direkt till Lidingö Lås och få en extra tagg?
Nej, alla extra beställningar måste gå via servicecenter så Lidingö Lås kan få en beställning.

Jag har garage/extra förråd, kommer mina nya taggar fungera där?
Ja, alla nya taggar kommer fungera i garage/extra förråd som man hyr.

Fungerar mina taggar i andra portar i området?
Ja, alla taggar passar i alla portar dagtid fram till klockan 21:00. Efter 21:00 fungerar taggen endast i sin egna huskropp.

Jag har behov av hemhjälp?
Du får ge en av dina taggar till hemhjälpen som du har.

Vad händer vid strömavbrott?
Vid ett eventuellt strömavbrott kommer det finnas backupström till portarna som kommer fungera precis som vanligt.

Om Polis/Brandkår/Ambulans vill in i min port.
Räddningstjänst har egna taggar för access i vår fastighet

Kommer man kunna använda nyckeln till källarentréerna?
Ja nyckeln till källarentrén kommer vara kvar en period. När nästa etapp påbörjas kommer även dessa dörrar ersättas med taggar.

Jag har bytt telefonnummer.
Kontakta Fastighetsägarna Service

Kommer det att finnas koder?
Ja och nej. De koder som kommer att finnas är när ni ringer fyra signaler till er egna port – de sista fyra siffrorna från telefonnumret ni ringer ifrån kommer bli en tillfällig kod och fungera i två timmar. I övrigt kommer det inte finnas koder.

Jag ska ha fest och det kommer många besökare hur gör jag?
Ring Freecall numret med fyra signaler så kommer dina fyra sista siffrorna i telefonnumret bli en tillfällig kod i två timmar.

Hur kommer Posten/Bring in i porten?
De har egna taggar som fungerar dagtid.

Vilka fler än oss boende kommer in i portarna?
Styrelsen har så kallade entreprenörstaggar som delats ut till de som vi har avtal med.

Jag har tappat bort min instruktion för freecall.
Den finns på vår hemsida att ladda ner.

Kostar det att ringa FreeCall numret?
Nej.