Enligt förningens ordningsregler får hög musik eller andra störande ljud exempelvis från tvättmaskiner, torktumlare eller annan utrustning inte förekomma kl 22.00 – 7.00. För övriga tider gäller regeln om att visa hänsyn. I samband med fester och liknande bör grannarna informeras i förväg t.ex. genom att sätta upp en lappen i entrén och hissen.

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss och tvättstuga.

Vid akuta störningar, t.ex. hög musik kvälls och nattetid vänder man sig till Securitas störningsjour. När man ringer Securitas är det föreningen som betalar. Om man upprepade gånger okynnesringer utan anledning kan man bli betalningsskyldig.

Vid störningar som uppträder under längre tid i ens närmiljö och som inte kan åtgärdas genom samtal med den störande, vänder man sig till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se. Man måste veta exakt vem som stör, det vill säga vilken lägenhet (adress och lägenhetsnummer) samt vilket namn det står på dörren.

Fyll även i störningslistan under ett par veckor enligt instruktion och lägg den sedan i föreningslokalens brevlåda på baksidan Lillåkersvägen 26.


Blankett störningslista