HSB BRF Kantarellen 11 har vid årsmöte fattat beslut om att följa HSB kod för bostadsrättsföreningar.

Av strategiska skäl arbetar styrelsen efter något omformulerade värdeord, men med samma syfte.

Glädje: Att bo på en plats där glädjen är en naturlig del av kulturen skapar en ”lätthet” i boendet. Det är också lättare att skapa goda kontakter med övriga boende, styrelse, aktiva medlemmar och de vi anlitar i föreningen. På sikt skapar glädjen det man inte kan kräva utav bara kan få av frivilliga medlemmar, engagemang.

Trygghet: Det här är en av de viktigast delarna i en bostadsrättsförening. Att medlemmarna skall känna sig trygga. Med varandra, med föreningen, med styrelsen, med hantverkarna. Tillsammans skapar vi trygghet.

Hållbarhet: Det finns ett långsiktigt tänkande i hela vår verksamhet.

Omtanke: Vårt områdes arkitektur andas omtanke. Sättet fastigheterna är placerade i miljön, skapar fina utrymmen mellan husen och skapar naturliga platser att mötas på. Vi har också omtanke om livet i och mellan husen.

Gemenskap/Sammanhållning: I ”nystartade” föreningar har det ofta funnits många starka viljor som haft olika visioner om framtiden. Vi eftersträvar att skapa gemenskap där alla i föreningen skall vara välkomna och en sammanhållning som får oss till en gemensam förening som vi med gemensamma krafter arbetar för. Vi är övertygade om att det är vägen till att skapa samverkan.

Du kan läsa mer om koden och de ursprungliga kärnvärdena här:
HSB kod för bostadsrättsföreningar