Sopsortering
Det finns 15 sophus i området. För placering av respektive sophus se översiktskartan. I dessa finns det kärl till följande:

– Hushållsavfall
– Matavfall
– Pappersförpackningar (inkl kartongar och wellpapp)
– Tidningar
– Plastförpackningar
– Metallförpackningar
– Färgad / ofärgad glas
– Småelektronik
– Batterier
– Glödlampor.

Viktigt att alla tänker på att sortera enligt anvisningarna som syns på skyltar samt stänger dörren efter sig.

Grovsopor
Boende får själva ta hand om sina grovsopor. Detta kan levereras på Stockby Returpark.

Kyl och frys
Du kan beställa gratis hämtning av ditt gamla kylskåp eller frys hos teknik- och fastighetsförvaltningens kundtjänst, Lidingö stad, tel 08-731 33 03 eller per mail till kundtjanst.teknik@lidingo.se

Sörre elektronik som spisar och TV apparater
Dessa måste transporteras till Stockby Returpark av den boende själv.