I de årsmöteshandlingar som skickades ut fanns det kortare presentationer på de nya medlemmar som valberedningen föreslår för styrelsen 2024/2025. Det har inkommit ett par frågor om det inte finns en presentation på hela styrelsen, det vill säga även de som suttit tidigare, men som föreslås väljas in igen.

Med insikten att alla inte känner alla i vårt stora område kommer här därför en sådan lista och korta presentationer. Detta är alltså i tillägg till valberedningens dokument, men även de presentationer som finns med där återfinns här.

Tyvärr får vi klara oss utan bilder här och nu, men kom på årsmötet i morgon så får ni ett ansikte på alla också!

 

Styrelsen

Göran Tegnér
(nyval 1 år – styrelseledamot)
83 år, fil.pol.mag., nationalekonomi och statistik, m fl ämnen. Göran har arbetat som trafikplanerare i Stockholms Stad och Stockholms läns landsting som utredningschef samt som VD och trafikkonsult i Transek AB och som konsult i WSP. Sitter även i Lidingös Tekniska nämnd sedan 2002 och i Lidingö Kommunfullmäktige. Tidigare erfarenhet av BRF som lekmannarevisor i en HSB förening.

Mulan Jin Gustafsson
(nyval 1 år – styrelseledamot)
50 år, arbetar som drifttekniker på Newsec som förvaltar kommersiella fastigheter med fokus på energieffektivitet och energibesparing. Tidigare arbetat som snickare i nyproduktion. Tidigare erfarenhet som ordförande i konstförening och haft eget konstgalleri. Har erfarenhet som projektledare samt har gått flera ledarskapskurser.

Ingela Frödin
(nyval 1 år – styrelseledamot)
66 år, har arbetat som kommunikations- och marknadsansvarig i mer än 30 år i näringslivet. Varit ansvarig för intern- och extern kommunikation inkl webb och kundkontakter. Arbetar nu deltid som chefsrådgivare inom HR. Har tidigare erfarenhet som styrelseledamot/sekreterare i BRF under 7 år.

Lars Peder Boljang
(nyval 2 år – styrelseledamot)
58 år, arbetar som produktionschef och produktionscoach på Skanska. Ingår i distriktets förstärkta ledningsgrupp samt hälsa- och säkerhetsråd. Lars Peder har en högskoleutbildning till byggingenjör och är även utbildad inom ljudteknik. Han har lång erfarenhet inom bygg, produktion, ekonomi, tidsplaner, kontrakt, juridik, miljö, kostnadsreglering, gröna projekt, energisnåla lösningar mm. Mycket erfarenhet av projektledning mot mål. Har varit egenföretagare i många år. Lars Peder har varit styrelseledamot i föreningen tidigare i två år 2020-2021och då i huvudsak haft fokus på byggfrågor och fastighetsutveckling.

Mikael Dubois
(omval 2 år – styrelseledamot)
Född: 1974
Bott i området: Sedan 2012
Yrke: Utredare i välfärdsstatsfrågor och socialförsäkringsfrågor på Tjänstemännens centralorganisation, TCO.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Mikael har en akademisk bakgrund med civilingenjörsexamen från väg & vattenlinjen på KTH med inriktning mot hållbar stadsutveckling, och en doktorsexamen i filosofi med inriktning mot politisk filosofi. Har arbetet som lärare i matematik och naturorientering i grundskolan, lärare i filosofi på gymnasienivå och undervisat i filosofi och samhällsutveckling på högskolenivå. Har även tidigare arbetat som utredare på fackförbundet Unionen.
Tidigare uppdrag i föreningen: Har suttit som ledamot och sekreterare för föreningen under 2023.

Ivan Jurakic
(omval 1 år – styrelseledamot)
Född: 1986
Bott i området: Sedan 2021
Yrke: Ivan är VVS-ingenjör på företaget Adapteo AB.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
YH utbildning inom VVS med inriktning som energispecialist. Har sedan arbetat med ventilation, värme samt energi för modulära byggnader inom bland annat vård, skola och omsorg. Arbetar med projektering och kontrollerar installationer. Har tidigare erfarenhet som VVS/Energi-konsult samt trafikskolelärare.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2022-2023.

Joacim Jungstedt
(omval 2 år – styrelseledamot)
Född: 1994
Bott i området: Sedan 2020
Yrke: Analytiker.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Civilekonom som tidigare arbetat på redovisningsbyråer med inriktningar på bostadsrättsföreningar och mindre bolag, har även arbetat med fullserviceadministration för alternativa investeringsfonder. Arbetar nu som analytiker inom utvecklingsfinansiering.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2021-2023.

Mårten Brink
(vald som styrelseledamot 2 år på stämman 2023 – ej valbar)
Född: 1970
Bott i området: Sedan 2007
Yrke: Seniorkonsult på kommunikationsbyrå
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Har arbetat som kommunikatör i olika roller och former sedan 25 år tillbaka. Med en juristutbildning i botten har han även arbetat i dryga 20 år som frilansskribent för en rad tidningar inom olika områden. Lång erfarenhet av styrelsearbete och sitter bland annat även som ordförande för organisationen Läkare i världen.
Tidigare uppdrag i föreningen: Mårten har suttit som ordförande för föreningen under 2023.

 

Internrevisorer

Lily Beijar
(omval 1 år – internrevisor)
Född: 1953
Bott i området: Sedan XXXX
Yrke: Revision inom kvalité, miljö och arbetsmiljö samt verifiering av CO2 utsläpp enligt EUs handelsavtal.
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Lilly är revisionskonsult med lång erfarenhet av att revidera företags kvalitéts-, arbetsmiljö- och miljöarbete samt verifiering av CO2-utsläpp enligt EUs handelsavtal inom de flesta branscher i svenskt näringsliv. I uppgifterna ingår att verifiera mot ISO standarders krav samt lagar och förordningar.
Tidigare uppdrag i föreningen: Styrelseledamot 2015-2016. Valberedning 2016-2018. Internrevisor 2021-2023.

Erik Liske
(nyval 1 år – internrevisor)
Född: 1941
Bott i området: Sedan 2013
Yrke: egen företagare
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Handelsgymnasium Frans Schratau, Pol mag. Ekonomisk företagsbedömning, lång anställningen inom försäkrings- och bankverksamhet. De sista 25-30 åren som egen företagare.
Tidigare uppdrag i föreningen: Inga.

 

Valberedning

Edmond Cseh
(omval 1 år – valberedning)
Född: 1967
Bott i området: Sedan 2017
Yrke: Egen företagare sedan 2007/IT Lärare/Tekniker
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
IT Media. IT lärare och tekniker på Albatross Montessoriskola. Byggt bland annat Lidingö Patisseri. 
Tidigare uppdrag i föreningen: Valberedningen sedan 2021

Johan Larsson
(nyval 1 år – valberedning)
Född: 1985
Bott i området: Sedan 2018
Yrke: Systemspecialist på Handelsbanken
Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:
Utbildad civilingenjör i elektroteknik, har jobbat med implementering och drift av IT-system inom telekom och bank de senaste 10 åren.
Tidigare uppdrag i föreningen: Valberedningen 2021-2022