Slut på en felaktig uthyrning

Föreningen har fått tillbaka en lägenhet som skulle hyras ut tillfälligt innan stambytet skulle börja. Men den blev felaktigt uthyrd med besittningsskydd. Styrelsen tog hjälp av en jurist som till slut fick hyresförhållandet avslutat. Vid lämpligt tillfälle så kommer föreningen nu ändå att kunna sälja en ny bostadsrätt för att minska våra skulder.

Hyr ut i andra hand till grannar

För att hyra ut i andra hand krävs tillstånd från föreningen, som tar ut en avgift för att begränsa omsättningen av boende. De som hyr ut utan tillstånd riskerar att bli uppsagda. Avgiften är tio procent av ett prisbasbelopp per år. För 2020 blir det cirka 395 kronor per lägenhet och månad.

Men för att underlätta evakuering, ett tag framåt i Coronatider, så kommer föreningen att slopa avgiften för er som kan och vill hyra ut till grannar som ska få sitt badrum renoverat. Redan sedan tidigare har de flesta ordnat ett annat boende då badrummet renoveras och det är bra om så många som möjligt flyttar ut under stambytet.

Kontakta förvaltaren Bengt Törnqvist (direkt, inte genom HSB som annars) för tillstånd att hyra ut tillfälligt, enligt ovan, med e-post: forvaltaren@brfkantarellen11.se eller på telefon: 072-962 85 70.

Tipsa gärna grannar i föreningens Facebookgrupp om du vill hyra ut. För inneboende, om du själv bor kvar, krävs inget tillstånd.

Nytt hopp för projektet att utveckla fastigheten

Lidingö stads arbetar för utveckling av Högsätra inklusive vår förenings fastighet. Det kommunala planarbetet fokuserade ett tag på stadens egna mark och fastigheter, där ”Högsätrahuset” (f.d. Lidingö sjukhus) och dess parkering är idag.

Tidig idéskiss från stadsbyggnadskontoret, med tänkta nya hus på föreningens fastighet markerade med x

Nu äntligen börjar nya samtal mellan Lidingö stad och Åke Sundvall Byggnads AB, som står för projektutvecklingen åt föreningen (sedan stämmobeslut och avtal i september 2017).

Om dialogen fortsätter i positiv riktning så kan nya värdefulla byggrätter bli möjliga framför de båda garagen och vid dagens tvättstuga. Om allt går i lås så skulle en markförsäljning kunna ge föreningen netto 100-150 miljoner kronor, till att minska föreningens skulder från stambytet. Men de riktiga samtalen har knappt börjat och det återstår nog två år av den kommunala planprocessen, även om allt går bra.

Bättre koll på förråd och lager

Vi har med hjälp av förvaltaren och fastighetsskötaren fått möjlighet att hyra ut fler outhyrda och bortglömda ytor. De har tillsammans gått igenom föreningens alla lokaler. De har hittat minst tolv lager- och förrådsutrymmen som nu registreras och framåt kommer ge bra hyresintäkter. Särskilt det före detta restaurangköket, som är störst av dem och redan tillfälligt uthyrt, som lager till ett produktionbolag för film. Övriga utrymmen är också reserverade. Heja Jimmy och Bengt! Så bra jobbat. Detta gynnar oss alla.

Boendekonsulent

Jenny Rosell fortsätter att stötta boende om sociala frågor inför och under renoveringen. Det kan handla om något som oroar dig med byggarbeten, råd och samverkan, hjälpmedel och medicinska behov, tillfällig torrtoalett m.m. Jenny har tystnadsplikt och fokuserar på den boendes situation och eventuella oro.

Du når Jenny på e-post: jenny.rosell@hsb.se och telefon: 010-442 15 33.

Undvik Coronaviruset

Den här tiden på året brukar styrelsen bestämma datum för årsstämma och dessförinnan ett möte om föreningens ekonomi. Men pandemin med Coronavirus påverkar alla. Vi och andra ser över arrangemang av stora möten. Även HSB undersöker alternativ. Styrelsen avvaktar lite om när och hur det kan bli tryggt och bra att arrangera stämma och ekonomimöte. Vi återkommer så snart vi har besked.

Byggmästargruppen (BMG) arbetar med extra försiktighet för att minimera riskerna för smittspridning. Städningen av delade hygienutrymmen är utökad. Tänk på att följa myndigheternas krav och rekommendationer, både för att skydda din egen hälsa och av hänsyn till andra. Pålitlig information finns på www.krisinformation.se

/Styrelsen

Ny projektledning för renoveringsprojektet

Afry (tidigare ÅF) tar över uppdraget att projektleda stambyte, med nya badrum och värmeelement, nya hissar, nya portar och ommålade trapphus. Byggmästargruppen (BMG) och Kone fortsätter med sina arbeten.

Styrelsen såg det som nödvändigt att byta projektledning på grund av flera allvarliga brister och då det framkom att kostnaderna blir flera tiotals miljoner kronor mer än budget och vad som var rapporterat. På grund av bristerna, bland annat om kostnadskontroll, så kräver föreningen ett prisavdrag utav HSB. Skadestånd är heller inte uteslutet.

Styrelsen återkommer med mer information så snart vi har en bättre prognos för slutkostnaden. Afry har redan inblick i projektet och kommer, i allt väsentligt, följa det föregående avtalet om projektledning. Styrelsen ska få en bättre kontroll över ekonomi och kvalitet.

Förändringen kommer knappt att märkas för de flesta boende. Vänd dig till Byggmästargruppen (BMG) med frågor om hur arbetet med stambytet påverkar dig, som boende: platschef Conny Tidblom, conny.tidblom@byggmastargruppen.se, 070-220 14 37.

/Styrelsen

Coronavirus covid-19

Information från Wiktor Blomstrand på Byggmästargruppen:

Hej! Flera förstår vi är oroliga angående situationen i Sverige just nu. Vi på Byggmästargruppen arbetar i dagens läge enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende riskerna för smittspridning av det så kallade Corona-viruset. Inga av våra hantverkare/underentreprenörer baserade på Brf. Kantarellen har i närtid befunnit sig i drabbat riskområde.

Vi följer utvecklingen i media och meddelar/informerar samtliga hantverkare löpande om de åtgärder som behöver tas för att kunna utföra arbetet. Vi uppmanar samtlig personal på detta projekt att fullfölja sina arbetsdagar, men självklart med en extra gnutta hänsyn. I övrigt förväntas att samtliga hantverkare följer god praxis vad gäller hygien på arbetsplatsen och vid symtom/sjukdom håller man sig ifrån arbetsplatsen.