Coronavirus covid-19

Information från Wiktor Blomstrand på Byggmästargruppen:

Hej! Flera förstår vi är oroliga angående situationen i Sverige just nu. Vi på Byggmästargruppen arbetar i dagens läge enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende riskerna för smittspridning av det så kallade Corona-viruset. Inga av våra hantverkare/underentreprenörer baserade på Brf. Kantarellen har i närtid befunnit sig i drabbat riskområde.

Vi följer utvecklingen i media och meddelar/informerar samtliga hantverkare löpande om de åtgärder som behöver tas för att kunna utföra arbetet. Vi uppmanar samtlig personal på detta projekt att fullfölja sina arbetsdagar, men självklart med en extra gnutta hänsyn. I övrigt förväntas att samtliga hantverkare följer god praxis vad gäller hygien på arbetsplatsen och vid symtom/sjukdom håller man sig ifrån arbetsplatsen.

Ändrad tidplan för stambyte m.m.

Viktig information. Kontakta BMG om du har frågor.

2020-02-14

Viktig information

Tidplanen för stambyte och nya hissar läggs om för etapperna efter sommaren, enligt ett förslag från projektledningen. Styrelsen tog beslutet med villkoret att föreningens kostnader inte ska öka.

Omläggningen ger mer tid att få godkännande från hyresnämnden som har en längre handläggningstid än vad som förutsågs då den tidigare tidplanen blev lagd. Ändringen gör att riskerna för produktionsstopp och störningar minskar.

Projektledningen och entreprenören har lovat att framåt ge klara besked med minst sex månaders varsel om eventuella ändringar i tidplanen. Detta för att alla berörda boende ska kunna förbereda sin tillvaro under stambytet. Byggmästargruppen återkommer inom kort med en mer detaljerad tidplan för alla lägenheter.

Byggmästargruppen kommer också kalla alla berörda boende till informationsmöten med god framförhållning. Det blir snart under våren 2020 för höstens badrumsrenoveringar och senare informationsmöten för resterande lägenheter.

Frågor om stambytet eller värmearbeten?

Byggmästargruppen (BMG) utför stambytet med nya badrum och nya värmeelement. Kone byter ut hissarna. Entreprenörer ska informera berörda boende i god tid inför olika arbeten. Då får du veta vad du ska förbereda och hur du kan påverka i din lägenhet, entreprenörens kontaktuppgifter och tid och plats för informationsmöten.

Föreningen har också hjälp av en projektledning som håller i planering och samordning. De löser det som inte är utklarat redan sedan tidigare. Styrelsen beslutar om ramar och principer, men undviker att ta ställning i frågor om enskilda boende eller lägenheter. Vänd dig i första hand direkt till entreprenörens kontaktperson om du har frågor:

BMG, platschef Conny Tidblom, conny.tidblom@byggmastargruppen.se, 070-220 14 37

/Styrelsen

Premiär för den mobila återvinningscentralen

I år börjar Lidingö stad och Sörab att hämta grovsopor vid huvudentrén till Högsätrahuset (f.d. Lidingö sjukhus).

De kommer dessa torsdagar kl. 16.30-19.30: 30 januari, 26 mars, 18 juni, 13 augusti, 8 oktober och 3 december.

Den mobila återvinningscentralen är bemannad och du kan lämna i stort sett samma sorts avfall som på Stockby returpark. Utrymmet är begränsat så kommunen hänvisar till Stockby för att lämna större volymer.

Om detta fungerar bra så kommer föreningen att spara pengar och slippa onödiga merkostnader.

Detta kan du lämna (sorterat och inte inpackat):

• Brännbart grovavfall

• Isolering, glas och porslin

• Textilier och kläder till återanvändning

• Glas, färgat och ofärgat

• Pappersförpackningar

• Hårda plastförpackningar

• Metall, metallförpackningar

• Wellpapp

• Krympfilm & sträckfilm

• Övrigt farligt avfall

• Vatten- och lösningsbaserad färg

• Elektronik

• Ljuskällor

• Småbatterier och blybatterier

• Stoppade möbler och mattor

Dagrummet

Dagrummet är stängt pga skadegörelse! Har någon sett något under kvällen/natten den 26:e nov så kontakta info@brfkantarellen11.se