Information angående asbesthantering

Asbest finns i dom flesta hus byggda på 60-talet.

Lägenheterna

Provtagning är utförd i ett urval av lägenheter, både i badrum och övriga rum där värmearbeten utförs. Proven har visat på förekomst av asbestfibrer i vissa golvmattor. Asbestsanering utförs i de utrymmena enligt gällande myndighetsregler/krav från Arbetsmiljöverket. Detta i enlighet med det avtal som finns mellan oss och föreningen. Ni rör er som vanligt i lägenheterna, även under själva saneringsprocessen, inga skydd eller annat behövs.

Saneringen i badrummen sker på så sätt att utrymmet blir avstängt/avgränsat med en luftsluss samt en luftrenare placerad i utrymmet, den är utrustat med specialfilter. Utrymmet försätts i ett undertryck och inget damm/fiber kan då spridas ut från utrymmet. Samma gäller vid arbeten med värmesystemet, där behövs en mindre avgränsning men principen är den samma. Då vi har saneringsprocessen så blir rivningsperioden mycket renare är om det inte skulle ha förekommit asbest Personalen som arbetar i badrummet har självklart erforderlig skyddsutrustning, också enligt de myndighetsregler vi har.

Källarna

I källarna så är finns det asbest i isoleringen i rörböjarna i de rör som hänger i taket i källargångarna mm. Sanering av dessa böjar sker med en metod som heter Glovebag. Det är en plastsäck som monteras runt böjen. Arbeten sker sedan i den ”säcken”, vilket innebär att allt material som finns runt rörböjen hamnar i säcken som är tätt monterad på röret. Smutsen samt dammet som uppstår när rören rivs efter saneringen innehåller inte asbest. Även här så rör ni er sig som vanligt även när saneringen pågår.

Företaget som utför saneringen är Danielssons Sanering AB och innehar alla de tillstånd som behövs för att utföra arbetet, även personalen som utför arbeten har den utbildning som krävs.

Vi vet också att vi får besök av Arbetsmiljöverket under projektet vilket känns tryggt för oss och er, vi får ett intyg/bekräftelse på att vi utför arbeten på ett korrekt sätt.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta då HSB Konsult eller oss så reder vi ut eventuella frågetecken.

Byte av värmesystem, första etappen

Värmesystemet kommer att bytas ut i hela BRF Kantarellen. Första etappen består av Lillåkersvägen 2-30 och är preliminärt planerad enligt nedan:

Lillåkersvägen 18 – 30 Utförs under perioden augusti – sept 2019    
Lillåkersvägen 2 – 16 Utförs under perioden okt – dec 2019

Kortfattad arbetsbeskrivning:

  • Cylinderbyte i lgh dörr utförs fredag morgon innan byggstart.
  • Intäckning gångytor. Demontering av befintliga radiatorer.
  • Håltagning för nya värmestammar.
  • Målning vägg bakom radiator.
  • Nya värmestammar och radiatorer monteras.
  • Kompletteringsarbeten samt provningar.
  • Cylinderåterbyte.

Tider

Arbetstid                 07 00 – 16 30
Tid per port            ca 4 arbetsveckor

Övrigt

Ni kommer att få mer detaljerad information 2-3 veckor innan byggstart där vi i detalj visar hur ni ska plocka undan och vilka förråd som kommer att behöva tömmas p g a nya värmerör skall dras där. Port 18 och 20 kommer att förbesiktas i mitten av juni så vi kan starta där direkt efter semestern.

Byggmästargruppen
Ulf Andersson
ulf.andersson@byggmastargruppen.se
Tel 0709-43 10 14

Ett år i styrelserummet, en årskrönika

Ytterligare ett år har gått i föreningens historia och styrelsen har sammanställt det förra året i en årskrönika. 
Här kan du följa vad styrelsen arbetat med månad för månad med små nedslag i de olika projekten eller annat som hänt.

Om du kommer på något som du vill att vi fyller på med, tveka inte att kontakta oss. Det är alltid lätt att fylla på digitala original.

Krönikan kommer att snurra på skärmen innan årsstämman börjar.
Varmt tack för förtroendet att ha fått ta hand om den här föreningen det här året

Styrelsen

Kallelse till årsstämma

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 kallar till ordinarie föreningsstämma i Christinaskolans aula lördagen den 4 maj 2019 kl. 10.00.
Kom i god tid! Registreringen börjar kl 9.00.

Under om-oss/stammor/ finns dagordning, motioner, förslag till stadgeändringar, valberedningens förslag samt mall för fullmakt.

Installation av solcellsanläggning

Sol och Energiteknik AB har fått uppdraget att installera etapp 2 av BRF Kantarellens Solcellsanläggning.

Arbete kommer löpande pågå från och med första april 2019 till och med planerat slutdatum 20 juli 2019.

Det kommer att röra sig folk på era tak, i era fastigheter och i ert område som arbetar med installationerna.

Vi kommer utföra lyft med kran, det kommer finnas avstängningar runt arbetsplatserna som det är viktigt att ta hänsyn till.

Har du frågor eller funderingar om arbetena kontakta gärna Sol och Energiteknik AB.
Projektledare Sol och energiteknik AB:
Tomas Bergstedt 073-8000 849
tomas@solochenergiteknik.se