Solcellsanläggning kommer byggas på taken Lillåkersvägen 2-16

Efter en inledande förstudie och därefter en anbudsförfaran har företaget GEROX anlitats för att bygga solcellsanläggningar på taken av byggnadskroppen Lillåkersvägen 2-16. Byggnaderna i föreningen bedöms ha mycket goda förutsättningar för att installera solceller då de har stora skuggfria takytor. Anläggningar kommer ha en toppeffekt på runt 50 kW och därmed vara bland dem största på Lidingö. Eftersom Kantarellen redan idag tillämpar individuell mätning och debitering (IMD) av el kan det mesta av den lokalproducerade el användas direkt i byggnaden vilket ger ett tekniskt effektivt system och goda resultat i lönsamhetskalkyl. Föreningen har i många år haft ett bra samarbete med GEROX som installerade föreningens bergvärmesystem och använder redan idag deras nätbaserade plattform för fastighetsautomation för driftövervakning oh reglering.

Arbetet kommer påbörjas efter årsskiftet.

Förstudien hittas här.

Viktig information angående det pågående fönsterbytet

Det är mycket viktigt att ni i samband med det ger tillträde till er lägenhet. Man har då ingen möjlighet att acceptera att man inte får tillträde till någon lägenhet. Lägenheter som inte ger tillträde kommer att medföra extra kostnader för föreningen och dessa merkostnader avser föreningen att debitera lägenhetsinnehavaren – då det är kostnader som får anses bero lägenhetsinnehavarens försummelse. Föreningen merkostnader blir, vid återbesök, extrakostnader för administration, kostnader för entreprenörer och företrädare för föreningen som måste utföra extra besök till lägenheten etc.

Alla boende i föreningen är skyldiga att ge tillträde för att utföra tillsyn, underhåll eller liknande på föreningens delar av lägenheten. Man är också skyldiga att regelbundet ta del av den information som delas ut i brevlådan, anslås i porten eller finns på föreningens hemsida. Detta gäller även om man är bortrest eller hyr ut lägenheten i andrahand. Man måste då se till att ha tillsyn av sin lägenhet samt att ta del av posten. Om detta av någon anledning inte är möjligt måste ni i god tid kontakta HSB Kund- och Medlemsservice enligt nedan, samt lägga en nyckel till lägenheten i nyckeltuben vid det tillfälle då man behöver tillträde till er lägenhet.

När ni lägger nyckeln i tuben, kom då ihåg att:
• lägga dit rätt nyckel
• inte låsa överlåset
• inte ha en för stor nyckelbricka eller liknande så att nyckeln inte går att ta ut

Aviseringar för försyn och fönsterbyte skickas ut några veckor före. Detaljerad information med tidplan finns här
För eventuella frågor som rör detta kan ni vända er till HSB Kund- och Medlemsservice (KOMS)

Samarbetsavtal med Åke Sundvall Byggnads AB med avsikt att sälja mark

Föreningens extrastämma den 25 september godkände att samarbetsavtal med Åke Sundvall Byggands AB gällande exploatering av föreningens mark. Avtalet reglerar de ekonomiska förutsättningarna samt riktlinjer för samarbetet och parternas ansvar. Föreningen, byggaktören och kommunen kommer samarbeta för att få fram den bästa lösningen för en förtätning av området på föreningens mark. När ett slutgiltigt förslag utarbetats kommer det att kallas till ytterligare en extrastämma där beslutet om försäljning av mark tas av medlemmarna. Om försäljningen genomförs kommer föreningen tillföras betydande ekonomiska resurser.

Mera information finns i kallelsen och handlingar till stämman under föreningsstämmor.