Nya rutiner för sopsortering

Hej alla härliga boende!
Nu ska vi äntligen få ändring på vår sopsortering. From vecka 13 kommer det att finnas möjlighet att sortera
* papper
* hushållssopor
* plast
* metall
* glödlampor
* batterier
i ALLA SOPHUS i området. Styrelsen hoppas och tror att alla inser hur bra (OCH LÄTT!) det är att sortera RÄTT!