Fönster

Byte av fönster för visning har påbörjats på Aktivitetslokalen Lillåkersvägen 18B, installationen räknas vara klar under vecka 35, efteråt kommer att hållas öppethus så att de boende kan bekanta sig de nya fönstren och bidra med synpunkter.

SSC

Nya rutiner för sopsortering

Hej alla härliga boende!
Nu ska vi äntligen få ändring på vår sopsortering. From vecka 13 kommer det att finnas möjlighet att sortera
* papper
* hushållssopor
* plast
* metall
* glödlampor
* batterier
i ALLA SOPHUS i området. Styrelsen hoppas och tror att alla inser hur bra (OCH LÄTT!) det är att sortera RÄTT!