Nu har protokollet från stämman justerats och signerats. Bifogat finns såväl stämmoprotokollet som anteckningar kring det ”övriga frågor” som diskuterades under slutet av mötet. 
 
Dessa dokument läggs i nuläget bara ut här på webben och i boendeappen. Detta framförallt med tanke på kostnad, tid och miljö med att skriva ut och distribuera i varje brevlåda. Vill någon ha en utskrift så meddela det till förvaltaren så ska vi vara behjälpliga att leverera en utskrift så snart som möjligt. 
 
Styrelsen har börjat arbeta med ett antal frågor, såväl löpande som framåtblickande, under de tre veckor som gått sedan mötet. Vi hoppas kunna återkomma inom kort med ytterligare status på de motioner som beslutades om under stämman. 
 
Tills dess, njut vidare av sommaren och ha en riktigt härlig midsommar!
 
/Styrelsen