• Protokoll från stämman den 29 juni 2020

  I protokollet nämns röstlängden som bilaga 1. För att skydda personuppgifter så blir bilagan inte öppet spridd, men den finns i handlingarna. Alla poströster finns hos Fastighetsägarnas jurister, för den tid som krävs att de […]

   
 • Bortrest? Rösta ändå! Gör så här!

  Varje medlem har fått ett unikt poströstformulär hem i brevlådan. Poströsten kan lämnas på papper alternativt inscannad eller avfotograferad och skickad med e-post. Om du är bortrest och inte kommer åt ditt original så finns […]

   
 • Förtydligande om nej till att bordlägga motion om lägenhetsdörrar och postfack

  En medlem bad styrelsen att förtydliga inför stämman vad som händer om ”Nej”-alternativet till 12. Motion om lägenhetsdörrar och postfack får majoritet. I grunden finns tre sätt att rösta om motionen, att motionen ska bifallas […]

   
 • Frågor och svar inför stämman

  Till den 19 juni har några medlemmar ställt frågor inför stämman. Här kommer frågorna och styrelsens svar. Eventuellt kommer kompletteringar.