Nu är det dags för våra garage att bli vårfina. Detta har även aviserats i garagen.

Bilar bör flyttas ut ur garagen under städningen för att vi ska få så rent som möjligt. Det kommer inte sopas på enskilda platser/i burarna, däremot kommer det ställas ut sopkvastar. Borsta därmed ut från din egen plats/bur ut i mittgången i garaget i förväg.

Följande tider gäller:
23 april – P2 (Lillåkersvägen)
24 april – P1 nedre (Högsätravägen)
25 april – P1 övre (Högsätravägen)

Not angående sopkvastar: I samband med att vi fick fint sopat utomhus ställde vi fram 5 kvastar. 4 av dessa fick vingar och försvann. Det är förstås helt oacceptabelt och vi tar för givet att om det, mot förmodan, är någon i området som tagit en kvast så lämnas den tillbaka till Jimmy eller ställs tillbaka där man tog den.