Under våren begränsades möjligheten för boende att boka mer än en tid per lägenhet i tvättstugan. Anledningen var bland annat att försöka komma tillrätta med felaktig användning av utrustningen.

Detta har inneburit utmaningar för vissa av er som utnyttjar tvättstugan regelbundet varför vi nu utökat möjligheterna. Systemet är därmed uppdaterat så att tvättstugan går att boka två gånger per vecka och lägenhet vilket vi hoppas ska lösa eventuella problem.