Föreningen har under sommaren ansökt om elstöd och även fått det beviljat. Styrelsen har beslutat att stödet tillfaller föreningen i stort och följaktligen kommer inget distribueras till enskilda medlemmar eller hyresgäster.