Vill du nå styrelsen direkt med synpunkter, åsikter eller idéer om vårt område? Då kan du nu använda nedan adress. Vi har också satt upp en adress där alla medlemmar kan nå våra internrevisorer. Har du uppmärksammat något speciellt de bör känna till så tveka inte att skicka ett meddelande. 

Du når styrelsen på: 
styrelsen@brfkantarellen11.se 

Du når internrevisorerna på: 
internrevisor@brfkantarellen11.se 

Vi vill påminna om att dessa adresser inte ska eller kommer att användas för felanmälan och/eller rena förvaltningsfrågor. Dessa ska istället, precis som tidigare, skickas till kundservice@fastighetsagarna.se, via telefon på 08-617 76 00 eller via boendeappen.  

Mvh 

Styrelsen och internrevisorerna