Styrelsen har lyssnat på och gått igenom de kommentarer och åsikter som kommit in rörande de nya förrådsavtalen. Efter diskussion har vi kommit fram till följande.

Nuvarande styrelse står fortsatt bakom beslutet att se över och förnya såväl avtal som priser för de extraförråd som finns i föreningen. Det sätt förändringarna genomförts på har dock inte varit lyckat. Framförallt har processen gått för fort vilket bland annat haft följden att uppsägningstiden varit för kort för de som inte önskar ha kvar förråd. 

Styrelsen har därför beslutat att: 

  • Alla uppsägningar gäller fortsatt, men tiden förlängs till den 31 december 2023 
  • Under uppsägningstiden gäller tidigare avgift för respektive förråd 

Detta behöver du som har ett extraförråd i dag göra: 

  • Du som har tecknat ett nytt avtal eller på annat sätt meddelat att du vill behålla förrådet behöver inte göra någonting. Det gamla priset kommer att aviseras som vanligt för sista kvartalet i år.  
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet och INTE vill utnyttja den längre uppsägningstiden behöver inte göra någonting. Förrådet ska då vara tömt senast den 30 september. Ingen ytterligare kostnad kommer att aviseras för förrådet.
  • Du som har meddelat att du INTE vill ha kvar förrådet men VILL ha kvar förrådet till sista december kontaktar Fastighetsägarnas kundtjänst (kontaktuppgifter nedan). Förrådet kan då behållas till sista december enligt det tidigare priset som även kommer att aviseras för sista kvartalet. Det är viktigt att du hör av dig senast den 1 september

Har du frågor kring ovan, kontakta Fastighetsägarnas kundtjänst så hjälper de till:
kundservice@fastighetsagarna.se
08-617 76 00
Eller via appen (https://www.fastighetsagarna.se/boendeappen/)

Styrelsen kommer även att se över den nya prissättningen. Information om vad som gäller framåt kommer att kommuniceras i god tid innan sista december.  

Vi ber ödmjukt om ursäkt för att hanteringen inte varit optimal i frågan och har full förståelse för att det ställt till problem för berörda medlemmar. Det har aldrig varit avsikten med beslutet.

Detta gäller de extra förrådsutrymmen som kan hyras av boende i området. Det gäller ej de nätförråd i källargångarna som tillhör respektive lägenhet. Har du inget extra förråd eller inte fått ett nytt avtal att ta ställning till i början av sommaren behöver du inte göra någonting.

Mvh
Styrelsen