För er som går i tankar kring samköpserbjudandet eller behöver mer information går det bra att kontakta Lidingö Lås & Larm AB,
https://lidingolas.se/. 

Telefon: 08-765 25 80 E-post: las@lidingolas.se 

ange ”Samköpserbjudande säkerhetsdörrar Brf Kantarellen 11” 

Beställningsformulär har delats ut tidigare, den finns även på föreningens hemsida,
https://brfkantarellen11.se/2023/05/16/erbjudande-om-ny-sakerhetsdorr/ 

Saknar du formulär, kan du även hämta en ny måndagen den 26/6 mellan kl. 18:30-19:00 utanför föreningskontoret. 

OBS: Lämna formuläret i föreningens brevlåda på Lillåkersvägen 26 senast den 28 juni. 

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11