November månad går mot sitt slut och kylan samt mörkret är nu här. Möjligheterna till utomhusaktiviteter minskar väsentligt, regn och mörker är som bekant inte vidare attraktivt, men med snön som hör vintern till blir det ljusare och vinteraktiviteterna vaknar till liv.
Idag är det första advent och med den börjar julförberedelserna och julfirandet för många. Nu kommer julstjärnorna och adventsljusstakarna upp. Levande ljus lyser upp hemmen och trivseln stiger, men tänk gärna på dina grannar, blinkande lampor kan störa enormt mycket och var försiktig med levande ljus.

Avgifter

Månadsavgifterna höjs med 20% från och med 1 januari 2023.
Beslutet utgår från principen att föreningen ska täcka sina kostnader med egna medel utan att låna pengar för drift och löpande underhåll.

Notera att beslutet fattats före Riksbankens penningpolitiska beslut om styrräntans nivå som tillämpas från den 30:e november 2022, om räntan och inflationen förändras kan avgifterna påverkas ytterligare. Föreningens mål är en ekonomi i balans med så små justeringar I avgiftsnivåerna som möjligt.

Från och med 2023 kommer årliga amorteringar att ske. För intresserade som vill läsa mer om ekonomin och underhållsplanen påminner vi om informationen från 2021, du hittar den på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/wp-content/uploads/2021/06/20210616-info.pdf

Det kan inte upprepas för ofta, försök undvika att slösa på el, värme och varmvatten. Öppna ytter- och källardörrarna kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som hamnar på månads- och hyresavgifterna, så stäng dem är ni snälla.

Elpriset

Lägenhetsinnehavarens elförbrukning stäms av kvartalsvis och debiteras månadsvis i samband med avgiftsfakturan. Elpriset motsvarar föreningens egna elkostnader utan tillägg.
Vi har för övrigt minskat elförbrukningen med 8,6% under oktober månad jämfört mot samma period förra året, bra jobbat allesammans!

Projekt – Stambyte, värmesystem och hissar

Efter bytet av projektledningen från HSB till AFRY fick vi en trovärdig prognos. Utfallet väntas hamna nära prognosen om 330 milj kr. Möjligen något över eftersom de index som används för årets utgifter stigit kraftigt. Entreprenadarbetena i lägenheterna är färdiga.
Det som kvarstår är att hantera besiktningsanmärkningar.
I övrigt kvarstår en del kompletterande arbeten i trapphus och källare etc.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Arbetet med sammanställningen kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda har påbörjats.

Notera att större ombyggnader samt utbyte av ytterdörr kräver styrelsens skriftliga medgivande.

Föreningen uppfyller gällande brandskyddsföreskrifter. Vi vill påminna om att ur ett brandskydds- perspektiv får inte trapphus eller våningsplan användas som förvaringsplats för cyklar, barnvagnar, skor, sopor, tidningar etc.

Yttre och inre miljö

Vi alla bär ett gemensamt ansvar för ett trivsamt område.
Följ anvisningarna i soprummet och lämna grovsopor till Stockby Returpark.
Gör felanmälan till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se när ni ser felaktigheter, skräp eller vid skadegörelse och klotter.
Kostnader relaterade till om anvisningarna i soprummet inte följs, skadegörelse och nedskräpning som kan knytas till individuella personer kommer faktureras vederbörande.

Snöröjning

Snöröjning och sandning sker alltid så tidigt som möjligt för att underlätta för dig som boende.
Hur snabbt det sker beror på vädret och hur mycker snö som fallit.
Entréer och utanför trappuppgångar skottas alltid, så att du lätt ska komma in och ut, dessutom skottas även våra gångvägar, infarter till bilparkeringar och besöksparkeringar.
Angränsande ytor såsom cykel- och bilvägar samt vissa gångvägar tar kommunen bort snö ifrån.
Saker du kan hjälpa till med för att underlätta snöröjningen, så allt fungerar så bra som möjligt är:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området.
  • Om du cyklar året runt ställ cykeln på anvisad plats
  • Parkera inte din bil inne på området

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11