Så var det sommar igen och med den kom äntligen solen och värmen.
Vi är många som är engagerade och har åsikter om vår bostadsrättsförening, vilket är bra och det var därför väldigt glädjande att se så många medlemmar trotsa värmen och närvara på den ordinarie föreningsstämman, som i år genomfördes lite senare än vanligt, nämligen den 28:e juni 2022.

Föreningstämman är föreningens högsta beslutande organ och där fastställs bland annat resultat och balansräkningen för föregående år samt beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, dessutom väljs styrelse, valberedning och revisor för nästkommande år.

Ovan nämnda är ett litet utdrag av vad som genomförs och beslutas på föreningsstämman och det är därför en av de viktigaste möten vi som bostadsrättsägare har att ta ställning till.
Totalt var ca 100 röstberättigade medlemmar närvarande på stämman och därtill tillkom även ca 40 fullmakter.

För att en ekonomisk förening ska fungera så demokratiskt som möjligt så är det viktigt att så många som möjligt deltar – vad säger ni, ska vi försöka dubbla antalet deltagare till nästa år?

Avslutningsvis ska nämnas att stämman tillstyrkte valberedningens förslag till ny styrelse och att det konstituerande styrelsemötet redan genomförts. Årsmötesprotokollet kommer publiceras senast tre veckor efter stämman

Ha nu en riktigt fin sommar!