Här kommer mer information om föreningens ekonomi och aktuell underhållsplan, som svar på frågor efter ekonomimötet den 3 juni och inför stämman.