Pappersröster kommer till förvaltaren på föreningskontoret, som förvarar dem tryggt. Styrelsen håller sig bort från kontoret till dess att detta är klart.

Förvaltaren lämnar sedan över rösterna till två jurister, en som blir mötesordförande och en som ska skriva protokoll. De är anställda av Fastighetsägarna, där föreningen är medlem. Personerna är inte bekanta för styrelsen sedan tidigare. Frågan gick först till HSB:s jurister, men den här gången kunde ingen av dem ta på sig uppdraget.

Röster per mail till 2020@brfkantarellen11.se går direkt och bara till den biträdande juristen (en av de två) och annars inte till någon annan.

Sista dag att lämna eller maila poströst är fredag den 26 juni 2020. Röster som kommer in efter kl. 23.59 den 26 juni kommer inte att beaktas.

De två juristerna kommer samla och öppna rösterna, stämma av mot röstlängden, gå igenom och sammanställa resultatet. Två medlemmar med integritet kommer kontrollräkna rösterna och justera protokollet.

Alla röster ska vara sparade, åtminstone så länge som resultatet kan bli formellt ifrågasatt. De kommer bli hanterade med sekretess och enligt instruktioner från juristerna.