Information till boende på adresserna Lillåkersvägen 38-52