• Sortering av matavfall

  Alla sophusen är nu låsta och sopsortering av matavfall är möjligt. Sopkärl kommer att tas bort och ersättas med bruna kärl för matavfall. Föreningen sparar ytterligare pengar då hämtning av matavfall är gratis. Avfallspåsar och […]

   
 • Motioner senast 28 februari!

  Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari och kan lämnas per mail till motion@brfkantarellen11.se eller i brevinkastet av styrelselokalen på Lillåkersvägen 26B. Instruktioner om hur man skriver en motion finns här. […]

   
 • Valberedningen informerar

  Se valberedningens informationsblad.

   
 • Deltagare till referensgrupp kultur & fritid sökes

  Vi söker deltagare till en referensgrupp för att utveckla kultur och miljö i området. De som är intresserade kan maila till bladet@brfkantarellen11.se