Lidingö stads arbetar för utveckling av Högsätra inklusive vår förenings fastighet. Det kommunala planarbetet fokuserade ett tag på stadens egna mark och fastigheter, där ”Högsätrahuset” (f.d. Lidingö sjukhus) och dess parkering är idag.

Tidig idéskiss från stadsbyggnadskontoret, med tänkta nya hus på föreningens fastighet markerade med x

Nu äntligen börjar nya samtal mellan Lidingö stad och Åke Sundvall Byggnads AB, som står för projektutvecklingen åt föreningen (sedan stämmobeslut och avtal i september 2017).

Om dialogen fortsätter i positiv riktning så kan nya värdefulla byggrätter bli möjliga framför de båda garagen och vid dagens tvättstuga. Om allt går i lås så skulle en markförsäljning kunna ge föreningen netto 100-150 miljoner kronor, till att minska föreningens skulder från stambytet. Men de riktiga samtalen har knappt börjat och det återstår nog två år av den kommunala planprocessen, även om allt går bra.