Jenny Rosell fortsätter att stötta boende om sociala frågor inför och under renoveringen. Det kan handla om något som oroar dig med byggarbeten, råd och samverkan, hjälpmedel och medicinska behov, tillfällig torrtoalett m.m. Jenny har tystnadsplikt och fokuserar på den boendes situation och eventuella oro.

Du når Jenny på e-post: jenny.rosell@hsb.se och telefon: 010-442 15 33.