Information från Wiktor Blomstrand på Byggmästargruppen:

Hej! Flera förstår vi är oroliga angående situationen i Sverige just nu. Vi på Byggmästargruppen arbetar i dagens läge enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende riskerna för smittspridning av det så kallade Corona-viruset. Inga av våra hantverkare/underentreprenörer baserade på Brf. Kantarellen har i närtid befunnit sig i drabbat riskområde.

Vi följer utvecklingen i media och meddelar/informerar samtliga hantverkare löpande om de åtgärder som behöver tas för att kunna utföra arbetet. Vi uppmanar samtlig personal på detta projekt att fullfölja sina arbetsdagar, men självklart med en extra gnutta hänsyn. I övrigt förväntas att samtliga hantverkare följer god praxis vad gäller hygien på arbetsplatsen och vid symtom/sjukdom håller man sig ifrån arbetsplatsen.