Ni som har tillfälliga förråd i P2 måste ha kontaktuppgift och lägenhetsnummer synligt på/i förrådet. Finns inte detta riskeras ert extraförråd att tömmas.
Glöm heller inte att hämta era saker i tid då ni endast har tillträde under den tiden ni har lov att låna förrådet i P2.
Har ni frågor eller inte märkt upp förrådet kontakta:
rickard.hansson@hsb.se