Asbest finns i dom flesta hus byggda på 60-talet.

Lägenheterna

Provtagning är utförd i ett urval av lägenheter, både i badrum och övriga rum där värmearbeten utförs. Proven har visat på förekomst av asbestfibrer i vissa golvmattor. Asbestsanering utförs i de utrymmena enligt gällande myndighetsregler/krav från Arbetsmiljöverket. Detta i enlighet med det avtal som finns mellan oss och föreningen. Ni rör er som vanligt i lägenheterna, även under själva saneringsprocessen, inga skydd eller annat behövs.

Saneringen i badrummen sker på så sätt att utrymmet blir avstängt/avgränsat med en luftsluss samt en luftrenare placerad i utrymmet, den är utrustat med specialfilter. Utrymmet försätts i ett undertryck och inget damm/fiber kan då spridas ut från utrymmet. Samma gäller vid arbeten med värmesystemet, där behövs en mindre avgränsning men principen är den samma. Då vi har saneringsprocessen så blir rivningsperioden mycket renare är om det inte skulle ha förekommit asbest Personalen som arbetar i badrummet har självklart erforderlig skyddsutrustning, också enligt de myndighetsregler vi har.

Källarna

I källarna så är finns det asbest i isoleringen i rörböjarna i de rör som hänger i taket i källargångarna mm. Sanering av dessa böjar sker med en metod som heter Glovebag. Det är en plastsäck som monteras runt böjen. Arbeten sker sedan i den ”säcken”, vilket innebär att allt material som finns runt rörböjen hamnar i säcken som är tätt monterad på röret. Smutsen samt dammet som uppstår när rören rivs efter saneringen innehåller inte asbest. Även här så rör ni er sig som vanligt även när saneringen pågår.

Företaget som utför saneringen är Danielssons Sanering AB och innehar alla de tillstånd som behövs för att utföra arbetet, även personalen som utför arbeten har den utbildning som krävs.

Vi vet också att vi får besök av Arbetsmiljöverket under projektet vilket känns tryggt för oss och er, vi får ett intyg/bekräftelse på att vi utför arbeten på ett korrekt sätt.

Har ni frågor eller funderingar, kontakta då HSB Konsult eller oss så reder vi ut eventuella frågetecken.