Utskriven fullmakt finns även att hämta i föreningslokalen (baksidan LV26) på Måndag mellan 18:00 – 19:00