God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar och boenden en riktigt God jul och Gott Nytt År.
Ta gärna en promenad runt området och njut av julbelysningen och alla fina dekorationer runt
omkring. Väl hemma i lägenheten gör levande ljus det vackert och trivsamt, men glöm inte släcka dem när ni lämnar rum eller lägenheten. Brinnande ljus som glöms bort utgör en fara för bränder.

Förvaltning
Vi har från och med årsskiftet en ny förvaltare.
Vi hälsar Kevin välkommen och ser fram emot ett bra och givande samarbete.
Medlemmar och hyresgäster som inte har kunnat få sitt ärende löst via telefon eller digitalt
kan boka tid med förvaltaren måndagar kl.18:00 (ej under juli månad), skicka begäran till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se

Förråd
Det finns fortfarande lediga förråd att hyra i vårt område. Vid intresse skicka anmälan till
Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.

El- och värmekostnader
Vi behöver alla hjälpas åt att få ner fastighetskostnaderna på el, värme och varmvatten.
Om ni tycker värmen i er lägenhet är för hög eller upptäcker att källaren eller trapphusen är onödigt varma, vänligen anmäl detta till Fastighetsägarna Service på kundservice@fastighetsagarna.se.
Förhoppningsvis hjälps vi alla åt att fortsättningsvis stänga öppna ytterdörrar.
Hybrid- och elbilar får inte under några omständigheter laddas i området. För detta krävs laddboxar vilket föreningsstämman beslutat att föreningen inte ska investera i.

Hissar
Vi har ett serviceavtal med KONE för skötsel av våra hissar. Vid störningar, fel eller sabotage kan felanmälan göras dygnet runt på telefon 0771-50 00 00. Ordinarie servicetider är måndag till fredag mellan kl. 07:00 – 16:00, övrig tid räknas som jourtider.
Föreningsmedlemmar ringer ofta KONE på grund av att grus har fastnat i dörren, fastställ gärna att så inte är fallet innan du ringer, eftersom det kostar föreningen mycket pengar.
All avhjälpande underhåll och reparationer debiteras på löpande räkning. Jourtiden är väsentligt dyrare och utryckning sker naturligtvis om någon har fastnat i hissen däremot får underhåll och reparationer vänta till kommande vardag.

Lägenhetsdörrar och brandskydd
Arbetet kring samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda fortgår och vi återkommer inom kort med mer information.

Yttre och inre miljö
Våra träd – Efter det kraftiga snöfallet senast har flertalet träd i vårt område kommit till skada,
första steget är åtgärdat och nu tillkommer arboristernas arbete, först därefter kommer grenar etc forslas bort.
Sophantering – Till jul och nyår får vi hjälpas åt lite extra med sophanteringen.
Följ anvisningarna, glöm inte att kartonger ska vikas ihop, tryck ihop (komprimera) soporna redan i hemmet och lämna grovsoporna till Stockby Returpark.
Balkongrökning – Notera att balkongrökning enligt lag är tillåtet och att föreningen inte har rätt att förbjuda detta men samtidigt gäller även att man inte ska störa sina grannar, vilket gör gränsdragningen svår. Bästa lösningen är att prata med sin granne om man upplever ett problem. Det är däremot inte tillåtet att röka hasch eller annan narkotika i Sverige. Enligt svensk lag är det brottsligt att bruka narkotika. Att röka hasch eller marijuana medvetet är således en olaglig handling och bör givetvis polisanmälas.
Ordningsregler – På förekommen anledning vill vi påminna om ordningsreglerna i vårt område
Renoveringar får ske vardagar kl.08.00-18.00 samt helger kl.10.00-15.00. All renovering som
medför avstängning av vatten, omfattande buller eller annan olägenhet för grannarna måste aviseras i porten tre dagar i förväg.
Hög musik eller andra störande ljud exempelvis från tvättmaskiner, torktumlare eller annan
utrustning får inte förekomma mellan klockan 22.00 och 07.00. För övriga tider gäller regeln om att visa hänsyn. I samband med fester och liknande bör grannarna informeras i förväg. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Fullständiga ordningregler finns på hemsidan: https://brfkantarellen11.se/regler/ordningsregler/

Snöröjning
Vi kan alla hjälpas åt med att underlätta för snöröjningen:

  • Ställ cyklar du inte använder i källaren eller i cykelförråd på området
  • Parkera inte din bil inne på området

Motioner
Förslag, för beslut av årsstämman, kan skickas till och med februari månad och alla medlemmar har rätt att skriva en motion. Motioner är lättast att förstå om du börjar med en kort bakgrund följt av ett förslag till beslut som börjar med en ”att-sats”. Tänk på att andra medlemmar bör förstå ”att-satsen” genom att bara läsa den delen. Skicka in motionen till styrelsen märkt “Motion 2023” via mailadressen: kundservice@fastighetsagarna.se

Valberedningen
Kan du tänka dig att arbeta i styrelsen eller att arbeta för föreningen, men inte sitta i styrelsen?Valberedningen arbetar med att ta fram förslag på nästa års styrelse, mer information kommer att skickas ut efter nyår.
Vet du redan nu med dig att du vill kandidera själv, nominera någon annan till styrelsen eller kanske ställa några frågor till valberedningen, kontakta dem då gärna via e-post på adressen: valberedningenk112022@gmail.com

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11