Så kom äntligen hösten till slut med sin klara luft och otroligt vackra färger. Vardagslivets normal-rutiner börjar sakta men säkert rulla på och vi ser framför oss, kallare och mörkare dagar.
I dessa tider med energibrist och mycket höga elkostnader är det viktigt att vi tillsammans spar på förbrukningen av el, värme och varmvatten. Tänk på att se till att ytter- och källardörrarna är stängda. Öppna dörrar kostar enorma pengar i uppvärmningskostnader, kostnader som sedan hamnar på månads- och hyresavgifterna.
Om ni ser öppna dörrar vänligen stäng dem. Ifall alla hjälps åt så kommer nog de som ställer upp
dörrarna till slut att förstå att dörrarna ska vara stängda och dessutom ökar det säkerheten i området.

Blåljuskod

Blåljuskoden är ett samarbete mellan fastighetsägare och polisen med syfte att säkerställa att blåljuspersonal vid behov snabbt får tillträde till husen.
Koden finns hos polisens ledningscentral och är endast tillgänglig för utryckningspersonal.
Det är alltså inte en kod för boende och den kan och ska inte anges när/om man ringer 112.
Tyvärr har blåljuskoden spridits i området och eftersom det sedan tidigare beslutats att inga allmänna koder ska finnas i omlopp så kommer den bytas ut.

Kameraövervakning

Övervakningskamerorna i området är nu åter aktiverade.

Lägenhetsdörrar och brandskydd

Glöm inte att anmäla ert intresse före den 28:e oktober 2022 (ej bindande) om ni är intresserade av samköpserbjudande av säkerhetsdörrar och/eller brandbox för brevlåda.
Anmälan görs till Fastighetsägarna Service eller genom att lägga en lapp i brevlådan utanför styrelserummet märkt ”Lägenhetsdörr/Brandskydd”. Skriv vad ni är intresserade av:”Säkerhetsdörr”eller ”Säkerhetsdörr med brandbox” alternativt enbart ”Brandbox”.
Glöm inte att ange namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer samt e-postadress.

Elpriset höjs

Styrelsen har beslutat att till kommande månadsskifte dvs från oktober/november 2022 justera elpriset från 2:10 kr/kWh exkl. moms till 3:60 kr/kWh exkl. moms.
Moms tillkommer på avin och debiteras alltid separat till medlemmar och boende för elkostnader i respektive lägenhet. Föreningen som kollektiv ska inte bära medlemmars och boendes privata elkostnader. Vi vill på förekommen anledning även tacka den medlem som gjorde oss uppmärksam på ett feltryck i utskicket av den 21:a november 2021, där elpriset felaktigt angavs inklusive moms istället för det korrekta exklusive moms.

Avgifter

I dessa dyrtider kan det vara på sin plats att påminna om att HSB Brf Kantarellen 11 är en privat bostadsrättsförening som valt att vara medlem i HSB. Det finns dock inget krav att hyresgäster eller bostadsrättsägare måste vara medlemmar i HSB, det är upp till var och en att själv fatta beslut om man som enskild person/boende vill vara medlem i HSB eller inte.

Styrelsen för HSB BRF Kantarellen 11