I protokollet nämns röstlängden som bilaga 1. För att skydda personuppgifter så blir bilagan inte öppet spridd, men den finns i handlingarna. Alla poströster finns hos Fastighetsägarnas jurister, för den tid som krävs att de är sparade.

https://brfkantarellen11.se/wp-content/uploads/2021/07/20210621-protokoll-ordinarie-foreningsstamma-brf-k11.pdf