Styrelsen har fått in många frågor och funderingar från medlemmarna angående bl.a. föreningens ekonomi och förvaltning. Styrelsen kommer under nästa vecka att återkomma med en sammanfattande redogörelse över de huvudsakliga frågorna. Vår förhoppning är att sammanfattningen hjälper er tyda förvaltningsberättelsen och årsredovisningen inför stämman.