På de hyres- och avgiftsavier som kom i veckan så blev moms för elförbrukningen tyvärr medräknad två gånger. Det beror på en miss i kommunikationen. Debiteringen ska vara ett självkostnadspris, så därför kommer det att bli justerat. Mer information kommer under nästa vecka.