I protokollet nämns röstlängden som bilaga 1. För att skydda personuppgifter så blir bilagan inte öppet spridd, men den finns i handlingarna.

Alla poströster finns hos Fastighetsägarnas jurister, för den tid som krävs att de är sparade.

https://brfkantarellen11.se/wp-content/uploads/2020/07/200629-stämmoprotokoll-brf-hsb-k11-ocr.pdf