Till den 19 juni har några medlemmar ställt frågor inför stämman. Här kommer frågorna och styrelsens svar. Eventuellt kommer kompletteringar.